Vrijwilligers

Vrijwilligers, initiatiefnemers en mantelzorgers die belangeloos voor hun omgeving zorgen doen belangrijk werk en zijn onmisbaar. Als provincie waarderen en stimuleren wij de Overijsselse vrijwilligers en initiatiefnemers enorm. Samen voor elkaar en met elkaar.

Overijsselse vrijwilligersprijs 2023

De vrijwilligersprijs is een belangrijk gebaar om te laten zien dat wij de inzet van vrijwilligers waarderen. Elk jaar dragen de vrijwilligerssteunpunten, in samenwerking met lokaal welzijn, gemeenten en de groene vrijwilligersorganisaties, vier vrijwilligers per gemeente aan. In totaal worden er 100 prijzen door Statenleden uitgereikt!

De vrijwilligersprijs wordt al sinds 2000 uitgereikt. Sinds 2020 gaat de Overijsselse vrijwilligersprijs On Tour. De vrijwilligers worden persoonlijk bedankt voor hun inzet in hun eigen gemeente.

Onze samenleving draait op deze vele vrijwilligers, die onbetaald en vaak onzichtbaar heel belangrijk werk doen. Het werk dat zij verzetten is heel divers en zeer uiteenlopend. Zij doen dat vanuit hun eigen gedrevenheid en zonder daar iets voor terug te verwachten. Daarom zeggen wij: vrijwilligers bedankt!

Foto's van de winnaars 2023

Impressie Vrijwillgersprijs

Kennis vergroten vrijwilligers

Veel werk bij verenigingen, stichtingen of dorpshuizen wordt gedaan door vrijwilligers. Hierdoor mist bij deze organisaties meestal de professionele kennis. Het volgen van een opleiding of training draagt hier aan bij. Kosten hiervoor kunnen veel verenigingen niet financieren. Hierdoor kunnen zij vrijwilligers niet de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Provincie Overijssel wil organisaties en hun vrijwilligers helpen door kennis en kunde te bevorderen.

Toekomst vrijwilligers

Op 6 juli 2022 heeft Provinciale Staten de motie ‘vrijwilligers cruciaal voor Overijssel’ aangenomen. De druk op vrijwilligerswerk en vrijwillige besturen neemt toe. Het is voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties moeilijk om vrijwilligers te werven en duurzaam te binden. In de zomer van 2022 deed Verwey-Jonker instituut in opdracht van de provincie onderzoek naar ‘Vrijwilligers cruciale krachten in Overijssel’Verwijst naar een andere website om in beeld te brengen welke knelpunten en aanbevelingen er zijn onder vrijwilligers.

Jongeren challenge

Provincie Overijssel beloont jonge vrijwilligers. Jongeren die vrijwilligerswerk doen waarderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Dat is het doel van de ‘Jongeren Challenge’ die in april 2022 van start ging. Jongeren tussen de 14 en 27 jaar uit Overijssel ontvangen een aanmoedigingsvoucher van €15,- als zij minimaal vier uur vrijwilligerswerk doen. Hiermee verwachten wij 400 jongeren te belonen en activeren. Deze challenge is een initiatief samen met FC NoaberVerwijst naar een andere website en Deventer DoetVerwijst naar een andere website.

Afbeelding de video over Nieuwe generatie vrijwilligers

VOSVI

De Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) is de branchevereniging voor de 24 vrijwilligerssteunpunten en-centrales in de provincie Overijssel.
De Provincie Overijssel werkt samen met VOSVI en de vrijwilligerssteunpunten om de branche van vrijwilligerswerk kwalitatief te versterken en onderling te verbinden. Zodat de steunpunten optimaal kunnen functioneren in en voor de lokale samenleving. Ben u benieuwd naar het dichtstbijzijnde vrijwilligerscentrale of -steunpunt bij u in de buurt of wilt u meer weten over VOSVI? Bekijk het hier: VOSVI.nl - LedenVerwijst naar een andere website

Maak werk van bestuurlijk talent

Werknemers en studenten die in hun vrije tijd in een bestuur zitten, leren veel nieuwe dingen. Daar liggen enorm veel kansen. Uit twee pilots blijkt dat mensen die bestuurlijk vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld een sportvereniging, daar competenties opdoen die ze kunnen inzetten voor hun opleiding of werk. Dat is een kans voor werkgevers en opleidingen die vaak over het hoofd wordt gezien. Als bedrijven en opleidingen hun werknemers en studenten aanmoedigen om bestuurlijk vrijwilligerswerk te doen, zorgt dit ook tot meer ingevulde vacatures op noodzakelijke vrijwilligersfuncties. Een win-win situatie voor alle partijen.

Het samenwerkingsverband, bestaande uit Anne Marie advies training mediation, FC Noaber, Deventer Doet, SportService Zwolle en Stichting Stimuland, voerde het project ‘Maak werk van bestuurlijk talent’ uit in opdracht van de provincie Overijssel.

Afbeelding van het begin van de video Maak Werk Van Bestuurlijk Talent Animatie

BestuurdersCentraal

BestuurdersCentraalVerwijst naar een andere website is het netwerk waar vrijwillig bestuurders, maatschappelijk betrokken ondernemers en andere lokale experts kennis en ervaring delen. Om zo besturen leuker, ondernemender en makkelijker te maken. Een plek waar het netwerk van het netwerk is en waar bestuurders elkaar kunnen vinden. Hier kan iedereen bijeenkomsten of samenwerking organiseren en hulp vinden: online en offline. Zeven vrijwilligerscentrales in Overijssel zijn de uitdaging aangegaan om hun kerntaak als lokale ondersteuner van vrijwilligerswerk anders in te richten.

Klankbordgroep

In Overijssel is een klankbordgroep vrijwilligerswerk actief. Het doel is kennisuitwisseling en ophalen van actuele thema’s rondom vrijwilligers met samenwerkingspartners uit het werkveld.

De klankbordgroep vrijwilligerswerk bestaat uit:

Contact

Heeft u tips of wilt u iets inbrengen bij de klankbordgroep? Neem dan contact op met het Overijssel Loket:

Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website