Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie

Gepubliceerd op 13 april 2021

Contact

Meer weten over de nieuwe Omgevingsvisie van Overijssel? We horen het graag! Mail naar NieuweOmgevingsvisie@overijssel.nl

Via dit mailadres kun je ook onze halfjaarlijkse update 'Ogen op de Omgevingsvisie en de Startnotitie voor de nieuwe omgevingsvisie' opvragen.

Meer informatie

Alles over de huidige Omgevingsvisie

Kalender

19 april van 13.30 - 17.00

Gebiedsatelier Koers Landelijk gebied noordoost en zuidoost Twente

Voor de gebiedsateliers hebben wij uitnodigingen verstuurd. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel graag deelnemen? Voel je welkom en meld je aan via nieuweomgevingsvisie@overijssel.nl

22 april van 16.00 - 17.00

Digitale informatiesessie Onderzoeksagenda o.e.r. nieuwe Omgevingsvisie. Aanmelden via nieuweomgevingsvisie@overijssel.nl