Er komt 110 hectare nieuw bos bij

Gepubliceerd op 18 juli 2022

GS van Overijssel heeft op 5 juli 2022 de bossenstrategie vast gesteld. Gelijktijdig heeft GS besloten om de aanleg van 110 hectare bos op te starten. Deze komen bovenop de eerste 60 hectare nieuw bos waar vorig jaar al een besluit over viel. In het komend plantseizoen 2022-2023 worden van deze 60 hectares de eerste hectares bos geplant.

In de bossenstrategie heeft GS een aantal uitgangspunten vastgelegd voor de aanleg van extra bos en bomen in Overijssel. Bos en bomen worden aangelegd waar ze in het landschap passen. Locaties moeten wat betreft hun natuurlijk systeem van water en de bodem geschikt zijn voor bos en bomen. Bos en bomen worden, als het enigszins mogelijk is, snel aangelegd. En nieuw bos wordt aangelegd in combinatie met andere opgaven van de provincie, bijvoorbeeld duurzaam waterbeheer of het stimuleren van kringloop landbouw.

Een aantal zaken in de bossenstrategie wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld hoe bestaande bossen en landschapselementen weer vitaler en gezonder gemaakt kunnen worden zodat ze bestand zijn tegen klimaatverandering.