Versterken van ons landschap

Gepubliceerd op 2 september 2022

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met:

Harry Stoffer

E-mail: hj.stoffer@overijssel.nl

Agrarisch natuurbeheer

Naast de nieuwe gezamenlijke aanpak voor het landschapsbeheer vernieuwen we ook de aanpak voor het agrarisch natuurbeheer. Daarmee willen we landschapskenmerken en natuur juist ook in het landbouwgebied behouden. Ook hier is het idee dat de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeheer komt te liggen bij de boeren in het gebied. Zij kunnen zich verenigen in een collectief van boeren.

Natuurbeheerplan

In ons Natuurbeheerplan staat waar we welke natuur willen beschermen. Op de Atlas van Overijssel vind je de verschillende kaarten van het Natuurbeheerplan.

Subsidie

Het collectief kan op basis van het natuurbeheerplan subsidie aanvragen via de subsidieregeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL).