Stikstof: vergunningverlening, toezicht en handhaving

Gepubliceerd op 24 maart 2022

Wilt u een vergunning aanvragen?

Vergunningaanvragen lopen via een vast contactpersoon. Is die niet bekend, dan kunt u contact opnemen via het Overijssel Loket.

Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl