Uitstel start procedure Lijst der Geldelijke regelingen (LGR) landinrichting Staphorst

Gepubliceerd op 26 november 2021

De uitvoeringscommissie Staphorst heeft 24 november jl. in het kader van de LGR de voorlopige kostenopgave en voorlopige puntwaarde (van € 10 per punt) vastgesteld.

In de LGR ontvangt elke grondeigenaar zijn individuele overzicht waarop staat aangegeven of, en zo ja, hij of zij financieel moet bijdragen of ontvangen als gevolg van de landinrichting. In verband met de huidige corona-situatie wordt de start van deze LGR procedure voorlopig uitgesteld. Verzending van de nieuwsbrief over de LGR en het geven van voorlichting vindt dus op een later te bepalen moment plaats. Dit geldt ook voor toezending van de individuele LGR overzichten en de start van de wettelijke ter visie legging (waarbij men persoonlijke toelichting kan krijgen en de mogelijkheid bestaat een zienswijze in te dienen). Secretaris landinrichting Staphorst, P. Niens (pfm.niens@overijssel.nl).