Landinrichting Staphorst

Gepubliceerd op 19 november 2021

Grasland in omgeving Staphorst

Wat gaan we doen en waarom?

Het projectgebied Staphorst beslaat een groot deel van het buitengebied van de gemeente Staphorst. In maart 2010 heeft de gemeente Staphorst het verzoek ingediend bij de provincie om een inrichtingsplan te maken conform de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). In 2013 heeft Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan vastgesteld om daarna het sterk versnipperde gebied te herverkavelen. Hierdoor kunnen de boeren in het gebied hun bedrijfsvoering optimaliseren. De herverkaveling maakt het ook mogelijk om op onderdelen de waterhuishouding te verbeteren en grond vrij te ruilen voor de aanleg van een fietspad. De provincie Overijssel is hoofduitvoerder van dit landinrichtingsproject.

De internetuitzending van 28 januari over de ondertekening van de ruilakte van de landverkaveling in Staphorst gemist?

Kijk het terug op YouTube.

Agenda

Waar we nu mee bezig zijn: de projectuitvoering

Boerderij met vee in het weiland

In september 2019 heeft de Uitvoeringscommissie de procedure Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) stopgezet. De belangrijkste reden is de opgelopen vertraging als gevolg van de PAS-problematiek. Op 17 september 2019 publiceerden wij het intrekkingsbesluit BTG. De eerste stap is gezet om de kavelovergang te verzetten naar de winterperiode 2020-2021. De oorspronkelijke geplande datum van 1 januari 2020 is vervallen. De nieuwe data voor de kavelovergang en de aktepassering ruilplan worden zo spoedig mogelijk vastgesteld.

De rechtbank heeft besloten de behandeling van de 23 ingediende beroepen tegen genoemd BTG 2020 aan te houden. De rechtbank doet dat totdat de al in gang gezette intrekkingsprocedure, tot een besluit omtrent de intrekking van het Besluit Tijdelijk Gebruik kavelovergang 2020 zal hebben geleid.

De gesprekken met agrariërs over de kavelaanvaardingswerkzaamheden zijn bijna afgerond. De betrokken agrariërs kunnen vanwege het jaar uitstel van de kavelovergang, pas midden 2020 een financiële bijdrage gaan aanvragen voor de kavelaanvaardingswerkzaamheden.

De uitvoeringscommissie heeft in augustus 2019 de voorbereiding op de ontwerp-Lijst der geldelijke regelingen (LGR) in gang gezet. De eerste stap daarin is het vaststellen van de uitgangspunten, waarna de nutsbepaling kan plaatsvinden. De uitvoeringscommissie heeft in september 2019 een groep van negen externe adviseurs als nutschatter benoemd. Zij stellen op een objectieve wijze een goed advies op voor deze nutschatting per bedrijf. Dit advies is eind dit jaar gereed.

De provincie Overijssel heeft extra geld uitgetrokken om nog voor een aantal jaren kavelruilen in Staphorst mogelijk te maken. Zij doet dit als reactie op de onvrede van een aantal agrariërs over de kwaliteit van het (onherroepelijke) ruilplan.

De projectuitvoering

Contact

Eenheid Natuur en Landschap

Veelgestelde vragen (FAQ)

Projectleider

Hans Maalderink
Telefoon: 038 499 73 42
E-mail: dj.maalderink@overijssel.nl

Wekelijks spreekuur

Heeft u vragen over de kavelovergang en aktepassering en zaken die daarmee samenhangen? Dan kunt u een afspraak inplannen tijdens het wekelijkse spreekuur, elke woensdagochtend (Dienstencentrum, Staphorst). Maak een afspraak door contact op te nemen via W.vd.Hel@overijssel.nl (telefoon: 038 499 71 26) of KB.Morssink@overijssel.nl, (telefoon: 038 499 73 48).

Opvragen documenten

Wilt u oudere documenten en nieuwsbrieven inzien, dan kunt u contact opnemen met Hans Maalderink.