Commissieleden en adviseurs landinrichting Enter

Gepubliceerd op 6 oktober 2021

Leden Uitvoeringscommissie en ambtelijke begeleiding
Naam Functie / organisatie
Dhr. L.B. Kobes onafhankelijk voorzitter
Dhr. E.A. de Wilde vicevoorzitter / LTO, afdeling Wierden
Dhr. P. Niens

secretaris, Provincie Overijssel

Mevr. D.F. Span-Kiekenbeld Wethouder gemeente Wierden
Mevr. J. ten Seldam Wethouder gemeente Almelo
Dhr. W. Meulenkamp Wethouder gemeente Hof van Twente
Dhr. W. Stegeman Waterschap Vechtstromen
Dhr. F.S.F. de Lange Natuur en Milieu

Adviseurs Uitvoeringscommissie
Naam Functie/organisatie
Dhr. H. Maalderink Provincie Overijssel, projectleider
Dhr. J. ten Tije gemeente Wierden
Dhr. J. Kappen Kadaster
Dhr. F. Nije Bijvank gemeente Hof van Twente
Dhr. G. Bruins Waterschap Vechtstromen
Dhr. P. Reinerink gemeente Almelo

Leden grondcommissie / adviescommissie
Naam
H. ter Braak
W. Tijink
L.B. Kobes (uit hoofde van zijn functie)
F.S.F. de Lange (uit hoofde van zijn functie)
E.A. de Wilde (uit hoofde van zijn functie)

Ambtelijke begeleiding
Naam Organisatie
Dhr. P. Niens Provincie Overijssel, secretaris
Dhr. H. Maalderink Provincie Overijssel, projectleider
Dhr. K. Morssink Provincie Overijssel, projectmedewerker
Dhr. K.J. Douw Provincie Overijssel, projectmedewerker