Projectinformatie herinrichting Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 25 augustus 2022

Laagveenmoeras

In de kop van Overijssel wordt rond de natuurgebieden Wieden en Weerribben gewerkt aan het verwezenlijken van één groot laagveenmoeras. Niet alleen de Wieden en Weerribben komen met elkaar in verbinding, ook de natte natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe vormen onderdeel van dit moerasgebied.

Dit biedt kansen om te wonen, te werken en te recreëren in een schitterende omgeving met een grote verscheidenheid aan planten en dieren, in een fraai historisch landschap en met een gezonde landbouw.

Ligging van het gebied

Het projectgebied Noordwest Overijssel ligt in de kop van Overijssel, tussen de provincies Friesland en Flevoland, en wordt begrensd door de plaatsen Zwartsluis en Giethoorn en de hogere zandgronden bij Oldemarkt en Paasloo.

Bijzonder Overijssels landschap

Rondom de Wieden en Weerribben wordt 1550 hectare nieuwe natuur aangelegd, waaronder weidevogelgebieden en riet- en moerasgebieden. Het landschap van Noordwest Overijssel kenmerkt zich door een grote variatie met bijzondere planten en dieren. Bij het inrichten van nieuwe natuurgebieden blijft het karakteristieke landschap behouden, waaronder de poelen en houtwallen op het hoge land van Vollenhove en de smalle verkavelingsstructuur in de veengebieden.

Ecologische hoofdstructuur

Het verwezenlijken van één groot veenmoeras in Noordwest Overijssel is onderdeel van het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van natuurgebieden door heel Nederland. Samen met het rijk investeert provincie Overijssel in het beschermen en ontwikkelen van waardevol natuurgebied. Zo kunnen zeldzame dier- en plantensoorten beter overleven en genieten omwonenden en bezoekers ook in de toekomst van mooie natuur en bijzondere landschappen in Overijssel.

Gezonde landbouw

Wonen en werken in een prachtige omgeving, dat is het uitgangspunt in het inrichtingsplan van Noordwest Overijssel. Een gezonde landbouw zorgt voor economische groei in het gebied. Provincie Overijssel stimuleert duurzame en concurrerende landbouw, onder andere door de verbetering van de verkaveling en de waterhuishouding in het gebied.

Recreëren voor jong en oud

Een breed aanbod van aantrekkelijke recreatiemogelijkheden, dat is het streven In Noordwest Overijssel. Daardoor kan iedereen straks op zijn eigen manier genieten van het buitenleven. Bovendien zorgt extra recreatie voor werkgelegenheid. Er komen meer overnachtingsmogelijkheden, nieuwe wandel- en fietspaden en er komt meer gelegenheid voor waterrecreatie als varen, zwemmen, surfen en vissen.

Waterberging

In het gebied Noordwest Overijssel wordt een waterbergingscapaciteit van 6,5 miljoen kubieke meter gerealiseerd. Ongeveer de helft daarvan is nodig om het gebied voor te bereiden op de voorspelde verandering van het klimaat: vaker korte perioden met hevige regenval waardoor wateroverlast dreigt. Bovendien moet er bergingscapaciteit komen om de veiligheid te kunnen garanderen bij een toekomstige verhoging van het winterpeil in de boezem. Het doel is om een grote hoeveelheid water (tijdelijk) te bergen in een aantal grote nieuwe natuurgebieden.

Achtergrond

Strategisch Groenproject

Noordwest Overijssel is in 1993 aangewezen als een van de 17 ‘strategische groenprojecten’ (SGP) in Nederland. Het rijk wil, samen met de provincies, investeren in gebieden die van groot belang zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in Nederland. Het doel van het Strategisch Groenproject Noordwest Overijssel is het realiseren van één groot laagveenmoeras in Noordwest Overijssel.

Het eerste doel was het realiseren van 2000 hectare extra laagveenmoeras rond de Wieden en Weerribben in Noordwest Overijssel. Een tweede doel bestond uit twee delen:

  • het verbinden van Wieden en Weerribben onderling
  • en met de natte natuurgebieden in de omgeving: Rottige Meenthe in het noorden en Olde Maten in het zuiden.

De natuurdoelen uit het Strategisch Groenproject (SGP) zijn in 1996/1997 opgenomen in het gebiedsgericht beleid voor Noordwest Overijssel. In dit beleid is 1550 hectare nieuwe natuur opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor:

  • de ontwikkeling van een vitaal landbouwgebied,
  • aantrekkelijke recreatiemogelijkheden
  • en een landschappelijke structuur met een eigen identiteit.

Kerngegevens Noordwest Overijssel

  • Het project Noordwest Overijssel beslaat circa 20.000 hectare gebiedsinrichting, en heeft een looptijd tot 2024.
  • In het plangebied moet zo’n 1.550 hectare nieuwe natuur komen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Andere doelen zijn 3,5 miljoen m3 aan waterberging, 250 hectare cultuurriet en een recreatieve vaarverbinding van anderhalve kilometer. Bovendien wordt er gewerkt aan structuurverbetering van (en waterhuishouding voor) de landbouw in een gebied van 12.000 hectare.
  • De natte natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe worden verbonden met twee andere natuurgebieden: de Wieden en Weerribben.
  • Kenmerkend is de grote opgave voor landbouwstructuurverbetering. Deelgebied Rond de Weerribben viel onder Landinrichtingswet maar is inmiddels afgerond, de deelgebieden Scheerwolde en Blokzijl-Vollenhove vallen onder de Wet inrichting landelijk gebied (WILG).