Organisatie landinrichtingsproject Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 6 augustus 2021

In Noordwest Overijssel werkt provincie Overijssel aan het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel. Dit doen we samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties. De provincie heeft de uitvoering van de landinrichting uit handen gegeven aan een Uitvoeringscommissie.

Commissieleden en adviseurs

Naam Organisatie
M. (Martin) Verbeek Voorzitter
P. (Paul) Niens Secretaris
H. (Hans) Maalderink

Projectleider deelgebied Scheerwolde en
Blokzijl-Vollenhove

B. Harmsma Gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland
A.A. (Albert) van Benthem
P. (Pieter) Evenhuis
Landbouw
H. Pereboom Waterschap Drents Overijsselse Delta:
B. (Bea) Claessens Natuur en Landschap

Adviseurs van de commissies

Naam Organisatie
Petra Wagenaar Gemeente Steenwijkerland:
Derk Makkinga Kadaster
Inez Hamel Waterschap Drents Overijsselse Delta

Projectondersteuning commissies

Provincie Overijssel: H. (Hans) Kreuwel

Opdrachtgevers en partners

  • Provincie Overijssel
  • Gemeente Steenwijkerland
  • Gemeente Zwartewaterland
  • Kadaster
  • Waterschap Reest & Wieden
  • Staatsbosbeheer
  • Natuurmonumenten

Commissievergaderingen

De vergaderingen van de uitvoeringscommissies Noordwest-Overijssel zijn in Verenigingsgebouw de Ploats, Groenestraat 18 te Blokzijl.

De vergaderingen beginnen om 9.30 uur.

De agenda en de openbare vergaderstukken kun je vanaf één week voor de vergaderdatum op de site bekijken.


organisatie