Blokzijl-Vollenhove

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Blokzijl-Vollenhove

Deelgebied Blokzijl-Vollenhove

Het deelgebied Vollenhove-Blokzijl strekt zich aan de westkant van de Wieden uit van Blokzijl tot Zwartsluis. Het is een zeer divers gebied met verschillende landschapstypen.

Weidevogelgebied

Tussen Blokzijl en Vollenhove ligt het veenweidegebied het Leeuwterveld, voornamelijk in gebruik door melkveehouders. Dit is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Overijssel. Ten westen van het Leeuwterveld liggen de Uiterdijken van de voormalige Zuiderzee. Kenmerkend is het gemaal A.F. Stroink aan het Ettenlandsch kanaal.

Weidevogelgebied

Tussen Blokzijl en Vollenhove ligt het veenweidegebied het Leeuwterveld, voornamelijk in gebruik door melkveehouders. Dit is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Overijssel. Ten westen van het Leeuwterveld liggen de Uiterdijken van de voormalige Zuiderzee. Kenmerkend is het gemaal A.F. Stroink aan het Ettenlandsch kanaal.

Singels en houtwallen

Rond Vollenhove, St. Jansklooster en Heetveld ligt het kleinschalige Hoge Land van Vollenhove. Deze keileembult ligt tot meer dan 10 meter hoger dan het omliggende veenweidegebied. Kenmerkend zijn de singels en houtwallen rondom akkers en weilanden en het Landgoed de Oldenhof. Het Hoge Land loopt geleidelijk af naar de Bentpolder in het westen en de Barsbekerbinnenpolder in het zuiden, richting Zwartsluis.

Landbouwstructuurversterking en realisatie Natuur

De opgave voor dit gebied is het verbeteren van de landbouwstructuur en het vrijmaken van gronden voor de realisatie van de natuuropgave.


Vollehove