Deelgebieden Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 25 augustus 2022

Het plangebied Noordwest-Overijssel is te groot om alle maatregelen in één keer uit te voeren. Het projectgebied is daarom ingedeeld in vier deelgebieden die samen een oppervlakte van 19.475 ha omvatten.

Blokzijl-Vollenhove
Scheerwolde

Deelgebied Blokzijl-Vollenhove

Het deelgebied Vollenhove-Blokzijl strekt zich aan de westkant van de Wieden uit van Blokzijl tot Zwartsluis. Het is een zeer divers gebied met verschillende landschapstypen.

Weidevogelgebied

Tussen Blokzijl en Vollenhove ligt het veenweidegebied het Leeuwterveld, voornamelijk in gebruik door melkveehouders. Dit is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Overijssel. Ten westen van het Leeuwterveld liggen de Uiterdijken van de voormalige Zuiderzee. Kenmerkend is het gemaal A.F. Stroink aan het Ettenlandsch kanaal.

Weidevogelgebied

Tussen Blokzijl en Vollenhove ligt het veenweidegebied het Leeuwterveld, voornamelijk in gebruik door melkveehouders. Dit is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Overijssel. Ten westen van het Leeuwterveld liggen de Uiterdijken van de voormalige Zuiderzee. Kenmerkend is het gemaal A.F. Stroink aan het Ettenlandsch kanaal.

Singels en houtwallen

Rond Vollenhove, St. Jansklooster en Heetveld ligt het kleinschalige Hoge Land van Vollenhove. Deze keileembult ligt tot meer dan 10 meter hoger dan het omliggende veenweidegebied. Kenmerkend zijn de singels en houtwallen rondom akkers en weilanden en het Landgoed de Oldenhof. Het Hoge Land loopt geleidelijk af naar de Bentpolder in het westen en de Barsbekerbinnenpolder in het zuiden, richting Zwartsluis.

Landbouwstructuurversterking en realisatie Natuur

De opgave voor dit gebied is het verbeteren van de landbouwstructuur en het vrijmaken van gronden voor de realisatie van de natuuropgave.

Deelgebied Scheerwolde Noordwest Overijssel

Het deelgebied Scheerwolde is een jong veenontginningsgebied dat in het oosten grenst aan de kernen Steenwijk en Giethoorn en in het westen aan de Wieden en Weerribben. Het bestaat uit verschillende diepe polders, waaronder de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en Wetering Oost en –West. De polders staan onder invloed van kwel vanaf het Drents plateau en de boezem Noordwest Overijssel.

Natuur en landbouw

Openheid, grote boerderijen, strokenverkaveling, vaarten en weteringen zijn kenmerkend. Het is overwegend een melkveehouderijgebied met daarnaast enkele akkerbouwbedrijven.

Centraal aan het Steenwijkerdiep ligt het dorp Scheerwolde. De opgave voor dit gebied ligt vooral in het verwerven en inrichten van grote oppervlakten nieuwe natuur; dit in combinatie met het verbeteren van de waterhuishouding voor zowel natuur als voor de landbouw. Daarnaast wordt de verkaveling van de landbouw verbeterd.

Definitief Inrichtingsplan WILG Scheerwolde

Tussen 20 augustus 2012 en 1 oktober 2012 lag het definitieve Inrichtingsplan WILG Scheerwolde ter visie.

De stukken zijn te vinden op het archiefweb