Herinrichting Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 27 september 2022

Wieden en Weerribben

In de kop van Overijssel liggen de natuurgebieden Wieden en Weerribben. Provincie Overijssel verbetert dit gebied. Er komt ruimte voor nieuwe natuur en voor de Ecologische Hoofdstructuur (een netwerk van natuurgebieden in Nederland). Ook wordt de waterberging verbeterd en de recreatiesector krijgt een nieuwe impuls. Daarnaast pakken we de landbouwstructuur aan: de verkaveling en waterhuishouding gaan we verbeteren en we maken de landbouwgronden beter bereikbaar.

Dit doen we allemaal om de bijzondere combinatie van natuur en afwisselende (cultuur)landschappen in Noordwest Overijssel te versterken en te behouden. Het gebied rondom de Wieden en Weerribben wordt één groot laagveenmoeras. Hierbij worden de natuurgebieden Wieden en Weerribben uitgebreid en verbonden met elkaar en met de natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe.

Contact

Secretariaat commissie

Telefoon: 038 499 73 42
E-mail: dj.maalderink@overijssel.nl

Oude deelgebieden (archiefweb)