Organisatie herinrichting Enschede-Zuid

Gepubliceerd op 23 maart 2022

Herinrichting Enschede-Zuid

In december 1985 diende de gemeente Enschede samen met het bestuur van Stichting Agrarisch Welzijn het eerste verzoek in voor landinrichting in Enschede, bij het ministerie van Landbouw en Visserij.

Eind 1989 werd het verzoek tot voorbereiding en uitvoering toegewezen en op 22 maart 1991 werd de landinrichtingscommissie voor de herinrichting Enschede-Zuid geïnstalleerd door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel. Bij het vaststellen van het landinrichtingsplan in oktober 2000 is de commissie door GS herbenoemd als uitvoeringscommissie. Hiermee is de commissie een provinciale bestuurscommissie geworden en is het college van GS formeel de opdrachtgever voor het landinrichtingsproject Enschede-Zuid.

Commissie

De commissie bestaat momenteel uit acht leden, naast een onafhankelijke voorzitter:

  • 2 gemeentelijke vertegenwoordigers, een namens Enschede en een namens Hengelo
  • 3 leden namens de agrariërs
  • 1 lid namens STAWEL (adviserend lid)
  • 1 lid namens natuur, landschap en landgoederen
  • 1 lid namens het waterschap Regge en Dinkel.

Daarnaast wordt de commissie ondersteund door verschillende adviseurs. De uitvoeringscommissie richt zich als bestuurscommissie vooral op de grotere lijnen en de bestuurlijke besluiten. Voor de meer praktische uitvoering en uitwerking van het plan is de grondcommissie geïnstalleerd. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door een ambtelijke stuurgroep.

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Vergaderingen

Omdat de commissie een open en transparante werkwijze voorstaat en een directe informatievoorziening vanuit de commissievergaderingen naar de streek en vice versa erg belangrijk vindt, vinden er openbare vergaderingen plaats. Hierbij wordt ook ruimte geboden aan spreekrecht.

Commissieleden en adviseurs herinrichting Enschede-Zuid

UITVOERINGSCOMMISSIE ENSCHEDE-ZUID
Naam Organisatie
W. van Egmond Voorzitter (onafhankelijk)
J.C.R. van Houdt (wethouder) Gemeente Enschede
G. Gerrits (wethouder) Gemeente Hengelo
W. Stegeman (DB-lid) Waterschap Vechtstromen
J.B. Stokkers (agrariër) LTO Noord
J. van der Graaf (secretaris) Provincie Overijssel
EXTERN PROJECTTEAM
Naam Organisatie
H. Maalderink Voorzitter; Provincie Overijssel
J. Keizers Provincie Overijssel
P.P.J.M. van Gessel Gemeente Enschede
L. de Vries Gemeente Hengelo
N. van Houwelingen Kadaster
G. Meutstege Stawel
E. van der Kolk Natuur en Landgoederen
E. Boerrigter Waterschap Vechtstromen
GRONDCOMMISSIE
Naam Organisatie
J.B. Stokkers Voorzitter; LTO
H.J. Aalpol LTO
G.C. Geerdink LTO
E. van der Kolk Natuur en landgoederen
B. Bekkering Natuur en Landschap
N. van Houwelingen Kadaster
J. Keizers Provincie Overijssel

Herinrichting Enschede noord project2