Herinrichting Enschede-Noord

Gepubliceerd op 27 september 2022

Gevarieerd landelijk gebied

De herinrichting Enschede-Noord ligt te midden van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied kent een grote afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden.

De vaststelling van het inrichtingsplan eind oktober 2008 was het startschot voor de uitvoering van het plan. In het plan is een belangrijke rol weggelegd voor landbouw, natuur en recreatie. De uitvoering van het plan startte met deelgebied Lonnekermarke.

Gedeputeerde Staten stelden de wijziging Inrichtingsplan Enschede-Noord vast op 8 november 2013. De meeste natuur- en recreatiedoelen staan niet meer in het plan. De planwijziging vormt de basis voor de herverkaveling van het deelgebied Lonnekerland.

Contact

Eenheid Natuur en Landschap

Secretariaat commissie
E-mail: j.greiving-vd.vegt@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 85 45

Secretaris

E-mail: J.vd.Graaf@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 86 38

Over het project

De herinrichting Enschede-Noord ligt in het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal en heeft een oppervlakte van circa 4.600 hectare. Kenmerkend zijn de hoogteverschillen.

Organisatie

Voor meer informatie over de Commissieleden en adviseurs.