Organisatie landinrichtingsproject Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 27 mei 2020

In Noordwest Overijssel werkt de provincie Overijssel samen met diverse overheden en maatschappelijke organisaties aan het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel. De provincie heeft de uitvoering van de landinrichting gedelegeerd aan een Uitvoeringscommissie.

Commissieleden en adviseurs

Naam Organisatie
M. (Martin) Verbeek Voorzitter
P. (Paul) Niens Secretaris
H. (Hans) Maalderink

Projectleider deelgebied Scheerwolde en
Blokzijl-Vollenhove

B. Harmsma Gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland
A.A. (Albert) van Benthem
P. (Pieter) Evenhuis
Landbouw
H. Pereboom Waterschap Drents Overijsselse Delta:
B. (Bea) Claessens Natuur en Landschap

Adviseurs van de commissies

Naam Organisatie
Petra Wagenaar Gemeente Steenwijkerland:
Derk Makkinga Kadaster
Inez Hamel Waterschap Drents Overijsselse Delta

Projectondersteuning commissies

Provincie Overijssel: H. (Hans) Kreuwel

Opdrachtgevers en partners

  • Provincie Overijssel
  • Gemeente Steenwijkerland
  • Gemeente Zwartewaterland
  • Kadaster
  • Waterschap Reest & Wieden
  • Staatsbosbeheer
  • Natuurmonumenten

Commissievergaderingen

De vergaderingen van de uitvoeringscommissies Noordwest-Overijssel vinden plaats in Verenigingsgebouw de Ploats, Groenestraat 18 te Blokzijl.

De vergaderingen beginnen om 9.30 uur.

De agenda en de openbare vergaderstukken kunt vanaf één week voor de vergaderdatum op de site bekijken.


organisatie