Herinrichting Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 5 maart 2020

mooie natuur in de weerribben

Wieden en Weerribben

In de kop van Overijssel verbetert het woon-, werk- en leefgebied rondom de natuurgebieden Wieden en Weerribben. Er wordt geïnvesteerd in de bestaande landschapsstructuur, er komt ruimte voor nieuwe natuur, voor de Ecologische Hoofdstructuur (een netwerk van natuurgebieden in Nederland), de waterberging wordt verbeterd en de recreatiesector krijgt een nieuwe impuls. Om de landbouwstructuur te verbeteren werkt de Provincie Overijssel aan het optimaliseren van de verkaveling en waterhuishouding én aan de ontsluiting van landbouwgronden.

Dit alles heeft tot doel om de bijzondere combinatie van natuur en afwisselende (cultuur)landschappen in Noordwest Overijssel te versterken en te behouden. Het gebied rondom de Wieden en Weerribben wordt één groot laagveenmoeras, waarbij de natuurgebieden Wieden en Weerribben worden uitgebreid en verbonden met elkaar, en met de natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe.

Contact

Secretariaat commissie

Telefoon: 038 499 73 42
E-mail: dj.maalderink@overijssel.nl