Informatie voor grondeigenaren rondom een Natura 2000-gebied

Gepubliceerd op 25 juli 2022

Ben je grondeigenaar in of rondom een van de 24 Natura 2000-gebieden? Dan heb of krijg je misschien te maken met de plannen om die natuurgebieden te beschermen en sterker te maken. De gevolgen daarvan zijn voor elke grondeigenaar verschillend. Het betekent voor jou misschien wel dat je een tijd onzeker bent over wat er met je grond gaat gebeuren. Dat is vervelend. Wij doen ons uiterste best om het hele proces zo zorgvuldig mogelijk met jou te doorlopen.

Als plannen verder zijn uitgewerkt, wordt ook steeds duidelijker of er gevolgen zijn voor jouw grond en hoe groot die dan zijn. Het kan zijn dat je de grond niet meer voor landbouw kunt gebruiken, bijvoorbeeld omdat die te nat wordt of omdat bemesting niet meer mogelijk is. Vaak kun je je grond nog wel voor landbouw gebruiken, maar met een beperking.

Van eerste ontwerp naar uitgewerkt plan

Doordat we inrichtingsplannen maakten, hebben we in beeld welke eigenaren schade krijgen van de maatregelen. Met hen nemen we contact op. Vaak legt een vertrouwenspersoon het eerste contact. Daarna heb je als grondeigenaar vooral contact met mensen van het projectteam. Zij maken van de ontwerpen uitgewerkte plannen. Ook spreek je mensen van ‘Grondzaken’ van de provincie. Zij regelen alles wat met grond te maken heeft zo goed mogelijk met jou.

Schadevergoedingen

Je kunt een vergoeding krijgen als je schade hebt door een Natura 2000-maatregel. Die vergoedingen zijn maatwerk en voor iedereen anders. Het kan ook dat op jouw grond geen werk wordt gedaan voor Natura 2000. Maar dat je last hebt van de gevolgen van de maatregelen die zijn uitgevoerd op grond naast of vlakbij de jouwe.

Twee opties

Algemeen gezegd zijn er twee opties:

  • Landbouw kan niet meer op jouw grond. Dan bieden wij een volledige schadeloosstelling aan zoals in de Onteigeningswet staat. 
    Je kunt je grond misschien ruilen voor andere grond.
    Je kunt ook zelf met subsidie van je eigen landbouwgrond natuurgebied laten maken en dat beheren.
  • Landbouw kan wel, maar met een beperking. Dan geldt de regeling nadeelcompensatie. Het moet wel duidelijk zijn dat je schade komt door de Natura 2000-maatregelen.

Normaal maatschappelijk risico

We houden bij het vaststellen van de hoogte van de schadeloosstelling wel rekening met wat heet het ‘normaal maatschappelijk risico’. Dat betekent dat er een drempel geldt bij vergoeding van schade die door werk van de overheid is ontstaan.

Met vergoeding een adviseur inschakelen

Als er op jouw grond schade komt door het werk in en om de Natura 2000-gebieden, is het goed om een adviseur in te schakelen. Bijvoorbeeld een makelaar of taxateur, rentmeester of onteigeningsdeskundige. Die kan je adviseren en begeleiden in de gesprekken over de vergoeding van jouw schade. Je krijgt een vergoeding voor deze adviseur.

Schadeloket

De provincie en het waterschap hebben samen een schadeloket. Daar kun je je melden als je vindt dat je schade hebt van de maatregelen die bedoeld zijn voor natuurherstel.

Schade door maatregelen Natura 2000

Particuliere natuurbeheerders

Ook particuliere natuurbeheerders hebben soms grond in of rondom Natura 2000-gebieden. Denk bijvoorbeeld aan agrariërs of particulieren met een stuk bos of natuurgebied. Maar ook landgoedeigenaren waar de natuur deel uitmaakt van het landgoed. Zij moeten mogelijk ook maatregelen nemen om de Natura 2000-doelen te halen. Ben jij eigenaar van natuurgrond in een Natura 2000-gebied en heb je hierover vragen? Neem dan contact op met:

OPG

Telefoon: 0570 60 59 73
E-mail: OPG@grondbezit.nl

Contact en meer informatie (algemeen)

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op:
E-mail: grondzaken@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 85 53

Download