Wat we gaan doen in het Wierdense veld

Gepubliceerd op 9 november 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura2000-gebied Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is bijzondere grond: het is nog maar te vinden op 12 kleine plekken in Nederland. Wierdense Veld is daar 1 van. Vroeger is veel hoogveen weggehaald, omdat kachels er op brandden en het moest plaatsmaken voor boerenland. Daardoor is het hoogveen beschadigd en dat maken we beter. We gaan aan de slag in het Wierdense Veld én in de omgeving.

We maken het Wierdense Veld natter

Voor de verbetering van het hoogveen moet de grond natter worden. Hoogveen groeit namelijk door het nat te houden. Het zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Het water loopt nu weg in de sloten, waardoor het gebied te droog is. Daarom dempen we sloten en we verleggen sommige sloten. Ook greppels maken we dicht. Zo komt het grondwater hoger te staan en blijft het gelijk. Dat heeft hoogveen nodig om te verbeteren.

We laten veenmos groeien

Een natte bodem is goed voor de groei van veenmossen. Veenmossen zijn belangrijk, omdat ze veel water vasthouden. Daardoor beschermt het veenmos hoogveen in periodes dat het droog is.

Gesprekken met grondeigenaren

Momenteel praten we met de boeren rondom het Wierdense Veld. Het natter maken van de natuur, heeft soms invloed op de grond van boeren. Voor de mogelijke problemen die daaruit ontstaan, moeten we een oplossing vinden.

We meten het grondwater

In het Wierdense Veld plaatsten we op verschillende plekken peilbuizen. Deze buizen meten de stand van het grondwater. De informatie uit de metingen, helpt ons de juiste keuzes te maken bij het maken van de plannen. De buizen volgen de komende jaren de stand van het grondwater.

Plannen om de natuur te verbeteren

Voor alle Natura2000-gebieden maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staat wat nodig is om de natuur beter te maken. Bij Wierdense Veld zitten we in de onderzoekende fase. Daarna maken we het plan, waarin staat wat er gaat gebeuren en waarom.

Onderzoeken welke gevolgen de plannen hebben

De plannen die we gaan uitvoeren in en rondom het Wierdense Veld maken de natuur in het gebied beter. We willen weten wat voor gevolgen de plannen hebben voor de omgeving. En we onderzoeken wat voor invloed een hogere stand van het grondwater heeft op de gebouwen.

Naar de homepage van Natura2000-gebied Wierdense Veld

Achtergrondinformatie Wierdense Veld

Meer informatie over Wierdense Veld kun je vinden op de website van BIJ12.