Wierdense veld

Gepubliceerd op 8 september 2022

Wierdense Veld waterveld
Wierdense Veld winterlandschap

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura 2000-gebied Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is bijzondere grond: het is nog maar te vinden op 12 kleine plekken in Nederland. Wierdense Veld is daar 1 van. Vroeger is veel hoogveen weggehaald, omdat kachels er op brandden en het moest plaatsmaken voor boerenland. Daardoor is het hoogveen beschadigd en dat gaan we herstellen. We gaan aan de slag in het Wierdense Veld én in de omgeving.

We maken het Wierdense Veld natter

Voor de verbetering van het hoogveen moet de grond natter worden. Hoogveen groeit namelijk door het nat te houden. Het zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Het water loopt nu weg in de sloten, waardoor het gebied te droog is. Daarom dempen we sloten en we verleggen sommige sloten. Ook greppels maken we dicht. Zo komt het grondwater hoger te staan en blijft het gelijk. Dat heeft hoogveen nodig om te verbeteren.

We laten veenmos groeien

Een natte bodem is goed voor de groei van veenmossen. Veenmossen zijn belangrijk, omdat ze veel water vasthouden. Daardoor beschermt het veenmos hoogveen in de periodes dat het heel droog is.

Waarmee we nu bezig zijn

Wierdense Veld met boom

Provincie gaat door met natuurherstel

Om zowel de natuur als de drinkwaterwinning rond het natuurgebied  Wierdense Veld in stand te houden, moeten er meer maatregelen worden genomen dan eerder gedacht. Hierdoor krijgt zo’n 180 hectare extra landbouwgrond te maken met (deels forse) vernatting. Minister Schouten heeft aangegeven dat deze maatregelen getroffen moeten worden. Op basis hiervan heeft Overijssel besloten het gebiedsproces weer op te starten.

Rond het Wierdense veld komen verschillende grote opgaven bij elkaar; drinkwatervoorziening, toekomstbestendig agrarisch ondernemerschap en herstel en bescherming van kwetsbare natuur. Het gebiedsproces om te komen tot natuurherstel lag bijna twee jaar stil. De provincie verkende in de tussenliggende tijd verschillende oplossingsrichtingen. Provinciale Staten nemen begin oktober 2021 een besluit over financiering en uitwerkingsgebieden.

De aanvullende kosten worden geraamd op ongeveer 20 miljoen euro. De provincie kan hiervoor volgens minister Schouten de middelen benutten van het nieuwe Programma Natuur van het Rijk. Dit geld wordt voor een belangrijk deel ingezet voor het vergoeden van schade aan gronden en de aankoop van landbouwgrond.

Overijssel gaat door met natuurherstel Wierdense Veld - Provincie Overijssel

In gesprek

Het toekomstperspectief voor agrariërs, bewoners en grondeigenaren is al lange tijd onzeker. Vooruitlopend op de formele herstart van het gebiedsproces wil de provincie daarom in gesprek met agrariërs en grondeigenaren over hun plannen. De resultaten van deze gesprekken zijn ook weer input voor de toekomstige uitwerking van de plannen.

Hoogveen: wat is het en waarom is het bijzonder?

Overijssel kent 5 hoogveengebieden: Aamsveen, Engbertsdijkvenen, Haaksbergerveen, Wierdense veld en Witte Veen. Bijzondere natura 2000-gebieden die we beschermen tegen verdroging. Wat is hoogveen eigenlijk en waarom is het belangrijk dat het behouden blijft? U ziet en hoort het in deze animatie over hoogveen.

Over het Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een bijzonder natuurgebied tussen Nijverdal en Wierden. Het staat bekend om het hoogveen. Hoogveen bestaat uit opgehoopte resten van mos. Het heeft een bruinzwarte kleur en kan 1000 jaar oud zijn. Hoogveen zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Hoogveen komt weinig voor in de wereld.

In het Wierdense Veld groeien lavendelheide en berkenbosjes. De gladde slang en kraanvogel vinden hier hun thuis. Ga je er wandelen dan zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren.

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In het natuurgebied is LTO Noord verantwoordelijk voor de plannen. In de omgeving van het gebied zijn dat de gemeente Hellendoorn en gemeente Wierden, waterschap Vechtstromen, Vitens en Provincie Overijssel.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Wierdense Veld om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het gebied.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Beheerder van Wierdense Veld is Landschap Overijssel.

Grondregisseur Marieke Hurenkamp

Telefoon: 038 499 73 81
E-mail: m.hurenkamp@overijssel.nl

Vertrouwenspersoon Agnes Mentink

Telefoon: 038 499 74 75
E-mail: agnes@mentinkadvies.nl

Omgevingsmanager

Debbie Kluin
Telefoon: 06 10 44 75 30
E-mail: dkluin@avecodebondt.nl

Projectleider

Eric Kleissen
Telefoon: 06 10 66 09 18
E-mail: ekleissen@avecodebondt.nl