Wat we gaan doen op de Sallandse Heuvelrug

Gepubliceerd op 31 augustus 2022

Wandelende mensen op pad Sallandse Heuvelrug

De heide uitbreiden

Dat doen we door bos te kappen op drie plekken. In het oosten (aan de kant van Zuna), het noordwesten (aan de kant van Twilhaar) en het zuidwesten (in de buurt van Holten). Op deze manier herstellen we de verbinding tussen de heide en het landschap erom heen. Zo krijgen veel planten en dieren meer ruimte. Ook kunnen dieren, zoals de jongen van de wulp, dan naar plekken in de omgeving waar ze veel voedsel kunnen vinden. Voor bomen die we kappen in Natura 2000-gebieden planten we ergens anders nieuwe bomen. Bossenstrategie

De heide flink verbeteren en zorgen voor afwisseling

  • De bovenste laag eraf halen: Op een aantal plekken halen we de bovenste grondlaag met de heide erop weg. Plaggen heet dat. Zo helpen we nieuwe heide te ontwikkelen en moedigen we groei van de jeneverbes aan. Eerst geeft dat wel een kaal beeld. Na ongeveer een jaar komt voorzichtig de nieuwe heide op. Maar het duurt wel een aantal jaar voordat er een echt heideveld is.
  • Delen van de heide afbranden: Zo komt er afwisseling in oude en jonge heide. Dat levert meer verschillende plant- en diersoorten op, oftewel meer biodiversiteit. Waar de heide is weggebrand, loopt de heide opnieuw uit. Ook ontkiemen zaden van verschillende planten in de grond. De as die naar beneden komt, heeft een positief effect op allerlei planten en daardoor ook op insecten. En die zijn weer voedsel voor vogels als de nachtzwaluw, korhoen en nachttapuit.
  • Schaapskuddes laten grazen: Zo komt er meer verschil in de opbouw van de heide. De schapen gaan op allerlei plekken lopen.
  • Maaien: Op een aantal plekken maaien we de heide.
  • Kalk strooien: Over een groot deel van de bestaande heide, zo’n 100 hectare, strooien we steenmeel uit. Steenmeel is een verzamelnaam voor heel fijngemalen gesteente. Dat doen we om de juiste mix van voedingsstoffen weer in de bodem te krijgen. Die is nogal zuur geworden.

Extra korhoenders in het gebied

We willen uitsterven voorkomen van de laatste korhoenders in Nederland. We zetten daarom korhoenders uit op de Sallandse Heuvelrug, terwijl we ondertussen er aan werken om de leefomstandigheden te verbeteren.

Akkers inzaaien met een zadenmix

Daardoor komen er veel bloemen. Dat is voedsel voor insecten, vogels en andere dieren. Dat doen we op allerlei plekken. Op in totaal ongeveer 5 hectare.

We maken zandkuilen

In die zandkuilen kunnen insecten en reptielen nestelen en opwarmen. De zandkuilen komen op een aantal plekken op de Sallandse Heuvelrug.

We gaan repareren

De eendenplas, het Hellinghoogveen en verschillende poelen gaan we herstellen.

Werk in de omgeving van de Sallandse heuvelrug

We hebben de verbinding tussen de Zunasche Heide en de Sallandse Heuvelrug gerepareerd en de bodem verbeterd. Die verbinding was er vroeger. Door herstel hiervan krijgen allerlei soorten planten en dieren meer ruimte om te leven.

We verbeteren de kwaliteit van het gebied door droge en natte heide af te wisselen

Dat doen we door:

De natte heide uit te breiden. Dat doen we op 2 manieren:

  1. We hebben singels en bosjes weggehaald in het centrale deel van de Zunasche Heide. Dat is ongeveer 10 procent van de hele Zunasche Heide.
  2. We verwijderen in het zuidoosten bij enkele percelen de toplaag van de bodem. Daarin zit veel voedsel. Zo kan zich heide ontwikkelen.

Het verplaatsen van sloten en greppels. Dat doen we in het zuidoosten.

10 hectare natuurakkers en 14 hectare droge schraalgraslanden te maken bij de overgang met de droge heide.

Achtergrondinformatie Sallandse Heuvelrug

Beheerplan Sallandse Heuvelrug

Het beheerplan van de Sallandse heuvelrug beschrijft het gebied en de doelen. In het plan staat ook wat nodig is om de doelen te halen. Het plan en bijbehorende bijlagen zijn te lezen op de website van uitvoeringsorganisatie BIJ12.