Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug

Gepubliceerd op 21 april 2022

Grazers Sallandse Heuvelrug
Vergezicht Sallandse Heuvelrug

Wat gaan we doen en waarom?

De Sallandse Heuvelrug is steeds droger en zuurder geworden. Ook raakt het gebied steeds meer versnipperd. En natuurlijke verbindingen naar andere gebieden zijn er niet. Daardoor daalt het aantal plant- en diersoorten – de biodiversiteit - op de Sallandse Heuvelrug snel. Soorten als de zilveren maan, de wulp en het korhoen hebben het moeilijk.

Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug blijft bewaard én sterker wordt.

Aan de oostkant grenst de hoge droge Sallandse Heuvelrug aan de Zunasche Heide. Die ligt lager en is natter en is ongeveer 130 hectare groot. Vroeger waren beide onderdeel van een groot heidegebied. Voor veel planten- en dierensoorten was deze heide met zowel droge als nattere heide een voorwaarde om te kunnen leven. Veel droge heide is nu bos. Delen van het heidelandschap, zowel droge als natte heide, zijn ontgonnen om voor landbouw te gebruiken. Ook is de bodem verzuurd, omdat er teveel stikstof in de bodem is gekomen.

Nieuws en evenementen

Er zijn geen actuele nieuwsberichten en evenementen.

Waarmee we nu bezig zijn

Boerderijen Sallandse Heuvelrug

Voor elk gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de Sallandse Heuvelrug stelde Provinciale Staten op 27 februari 2019 vast. Niet iedereen was het eens met het PIP. Sommigen grondeigenaren dienden bijvoorbeeld zienswijzen (reacties) in. Daarom pasten wij het PIP aan. Zo is in overleg met een aantal grondeigenaren grond geruild en zijn er andere opties bedacht voor het grondgebruik. Het PIP lag ter inzage van 26 maart tot en met 6 mei 2019 en is inmiddels onherroepelijk.

Over de Sallandse Heuvelrug

De Sallandse Heuvelrug is met een grootte van 53 vierkante kilometer het grootste droge heidegebied van West-Europa. Dit heuvelachtige gebied is het ‘thuis’ van talloze bijzondere planten en dieren. Jaarlijks komen er meer dan 1,2 miljoen mensen genieten van de bijzondere natuur.

Bijzondere planten en dieren die je er kunt tegenkomen zijn:

  • de salomonszegel, het dalkruid, de blauwe- en rode bosbes,
    de vossenbes en de jeneverbes
  • de nachtzwaluw, de korhoen, de zandhagedis, de hazelworm en de roodborsttapuit

Nationaal Park

De Sallandse Heuvelrug is heel bijzonder. Het is namelijk één van de twee Nationale Parken in Overijssel. Voor meer informatie: kijk op www.sallandseheuvelrug.nl

Contact

Voor bezoekers van de Sallandse Heuvelrug

Voor vragen of om iets te bespreken kun je terecht bij:

Ine Nijveld (boswachter Staatsbosbeheer)
E-mail: sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
Telefoon: 06 53 28 31 04

Jos Schouten (boswachter Natuurmonumenten)
E-mail: salland@natuurmonumenten.nl
Telefoon: 06 54 29 52 49

Voor grondeigenaren rondom de Sallandse Heuvelrug (Zunasche heide)

Heb je vragen, zorgen of wil je iets met ons bespreken? Neem gerust contact op met Jacob Heitman, projectleider Zunasche heide. Je kunt Jacob bereiken op 06 53 39 34 72 of hem een e-mail sturen op ja.heitman@staatsbosbeheer.nl.

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In de komende jaren werken Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provincie Overijssel op de Sallandse Heuvelrug om de bijzondere natuur te behouden en sterker te maken.

Particuliere natuurbeheerders

Er zijn verschillende particuliere natuurbeheerders op de Sallandse Heuvelrug. Ook zij hebben zeldzame en bijzondere plant- en diersoorten waarvoor zij misschien maatregelen moeten nemen om de Natura 2000-doelen te halen. Het Overijssels Particulier Grondbezit helpt deze eigenaren hierbij. Ben jij eigenaar van natuurgrond in het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug en heb jij hierover vragen? Neem dan contact op met OPG, telefoon: 0570 60 59 73 of e-mail: OPG@grondbezit.nl.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Vlag Europese Unie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland