Wat we gaan doen in Punthuizen en Stroothuizen

Gepubliceerd op 10 november 2020

rode dopheide in veld punthuizen stroothuizen

Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Dinkelland. Je vindt hier heide en zeldzaam blauwgrasland, een schraal drassig grasland. In Nederland is weinig blauwgrasland over. Punthuizen en Stroothuizen heeft 5 hectare, dat is zo groot als 10 voetbalvelden. Het blauwgrasland en heide gaan achteruit, doordat de grond in Punt- en Stroothuizen te droog is. We gaan aan de slag in én rondom het gebied om de natuur sterker te maken.

Landbouwgrond wordt weer natuur

Vroeger was het natuurgebied een stuk groter. Het maakte deel uit van het grote Strengeveld en Beuninger Binnenveld. Het gebied was ‘woeste grond’ en onderdeel van de gemeenschappelijke marke. Eind jaren vijftig van de 20e eeuw zijn percelen ontgonnen en zijn er nieuwe boerderijen ontstaan. Om van Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld weer één geheel te maken, worden stukken landbouwgrond weer natuur.

We brengen de slenken terug

Vroeger liepen er slenken door dit grote gebied, maar door de ontginningen zijn deze grotendeels verdwenen. Slenken zijn ondiepe kommen in het land die erg nat zijn. Wij brengen ze terug in het land, om het natuurlijk watersysteem te herstellen. Dit is goed voor de groei van het blauwgrasland en heide.

We dempen sloten en greppels

Voor de natuur loopt het water te snel weg. Daarom dempen we sloten en greppels en halen we drainage weg. Daardoor wordt de stand van het grondwater hoger en krijgen kwetsbare dieren en planten, zoals het blauwgras, vlinders en broedvogels, een betere omgeving om te leven.

We gaan uitmijnen en plaggen

De kwetsbare planten in Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld groeien op een voedselarme bodem. Er is nu te veel voedselrijke grond. Die grond halen we deels weg (plaggen) en we gaan percelen uitmijnen. Uitmijnen houdt in dat we gericht het teveel aan voedingsstoffen afvangen; het gras wordt gemaaid en afgevoerd, maar niet meer bemest. Zo krijgen heide en het blauwgrasland en speciale bloemen zoals de klokjesgentiaan betere groeiomstandigheden.

Dennen maken plaats

Door de vele voedingsstoffen in de bodem kwamen veel snelgroeiende bomen (dennen) op in het gebied. Dennen zijn bomen die liters water per dag opnemen. Door ze weg te halen, krijgen andere planten extra water en ruimte om te groeien.

Achtergrondinformatie

Bekijk de beheerplannen van Punthuizen Stroothuizen op www.BIJ12.nl.