Lonnekermeer

Gepubliceerd op 8 september 2022

Meertje tussen de bossen

Wat gaan we doen en waarom?

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een historische keten van landgoederen rond Hengelo en Oldenzaal. Net als op veel andere Twentse landgoederen veranderde deze natuur langzaam in landbouwgrond, weide en (productie)bos. In het Lonnekermeer ontstond hierdoor een bijzondere combinatie van meren, beken, vennen, bos en heide met een rijke variatie aan zeldzame planten en dieren. In het Lonnekermeer staat de natuur onder druk. Daarom zijn we aan de slag gegaan.

De werkzaamheden in het Lonnekermeer bestaan uit 5 onderdelen. Elk onderdeel versterkt of herstelt bepaalde bijzondere planten en dieren in het Lonnekermeer.

Wat pakken we aan?

  1. We zorgen dat het gebied nat blijft
  2. Groot en Klein Lonnekermeer en de vennen herstellen
  3. Heidelandschap herstellen
  4. We maken een faunapassage
  5. Doorwaadbare plaatsen en een ruiterpad aanleggen

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Waarmee we nu bezig zijn

Zonsopkomst boven de heide

Natuur- en wandelgebied Lonnekermeer is sinds eind februari 2019 weer volledig geopend voor wandelaars. Na de Natura 2000-werkzaamheden in 2018 herstelden wij een deel van de zandwegen. Hierdoor is een rondje om het Lonnekermeer weer mogelijk, de gehele route is weer toegankelijk. De allerlaatste werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. Lees meer over het Lonnekermeer.

In 2013 wees de staatssecretaris van Economische Zaken het Lonnekermeer aan als Natura 2000-gebied. Vervolgens stelden wij het beheerplan voor Natura 2000-gebied Lonnekermeer vast in 2016 en stemde de Gedeputeerde Staten van Overijssel in 2017 in met het inrichtingsplan voor het Lonnekermeer. In dit plan staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken, te behouden en versterken.

Over het Lonnekermeer

Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede en heeft een oppervlakte van 106 hectare. Het bestaat uit het landgoed Lonnekermeer en het aangrenzende beekdallandschap De Wildernis. In het gebied bevinden zich twee gegraven waterplassen: Het Klein en Groot Lonnekermeer. De plassen zijn gegraven in de negentiende eeuw ten behoeve van zandwinning voor de aangrenzende spoorlijn in Duitsland. Centraal liggen drie voedselrijke graslanden.

In het Lonnekermeer komen diverse bijzondere dieren en planten voor, zoals: de das, de boommarter, de ransuil, de heikikker, de rietorchis (Europese orchidee), wilgenstruwelen en wilde kamperfoelie waar zeldzame dagvlinders leven.

Contact

Rien Heerdink is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied. Telefoon: 06 15 52 25 82
E-mail: rien.heerdink@landschapoverijssel.nl

Voor vragen over grond, kun je terecht bij de gebiedsregisseur Harmen Arentsen.

E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl 
Telefoon: 06 10 70 55 94

Wie er bij dit project betrokken zijn

Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor het beheer van Lonnekermeer.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000