Wat we gaan doen in Engbertsdijksvenen

Gepubliceerd op 18 januari 2021

Graafmachine in het bos

Er zijn nu minder verschillende soorten planten en dieren in de Engbertsdijksvenen dan vroeger. Dit komt omdat er teveel stikstof in het gebied is. Unieke soorten, zoals veenmossen, geoorde fuut en wulp, hebben moeite om er te overleven. Bovendien werd het gebied waar ze kunnen leven afgelopen jaren steeds kleiner. Delen van de heide zijn versnipperd. Ook is de heide niet verbonden met andere gebieden.

De komende jaren gaan we daarom aan de slag in de Engbertsdijksvenen en in het gebied eromheen. We herstellen het hoogveen. Ook zorgen we voor afwisseling tussen droge heide en bos. Zo blijft het landschap bewaard dat in de loop van de geschiedenis door mensen is gemaakt. Een belangrijke voorwaarde om het hoogveen duurzaam te bewaren, is dat er genoeg water in het gebied is. Dat kan door het vasthouden van het regenwater en het verhogen van de grondwaterstand.

Dit doen we in de Engbertsdijksvenen

We verwijderen jonge boompjes en bos

  • We verwijderen ongeveer 767 hectare jonge boompjes, stronken en struiken. Zoals jonge berken, omdat die per dag honderden liters water verdampen.
  • We kappen delen van het bos, ongeveer 175 hectare. Bepaalde bomen of bosjes sparen we omdat ze van waarde zijn.

We versterken de droge heide

Zeldzame planten krijgen meer kans en er komen meer soorten als we de bovenste laag van de heidegrond eraf halen. Plaggen heet dat. In die bovenste laag zit veel voedsel. Die planten doen het juist goed op voedselarme grond. Dat plaggen doen we op ongeveer 1 hectare. We maaien ook kleine delen.

We dempen sloten en greppels

Dat doen we om water vast te houden. Maar ook omdat bedreigde soorten zich er zo beter thuisvoelen.

We leggen kades aan

Zo delen we het gebied opnieuw in. Dat noemen we compartimenteren. Dit doen we om de waterhuishouding te verbeteren.

Naar de homepage van Natura2000-project Engbertsdijksvenen

Achtergrondinformatie Engbertsdijksvenen

Beheerplan Engbertsdijksvenen

Het beheerplan van Engbertsdijksvenen beschrijft het gebied en de doelen. In het plan staat ook wat nodig is om de doelen te halen.