Wat we gaan doen in Dinkeldal

Gepubliceerd op 10 november 2020

Sloot met bloemen

Dinkeldal bestaat uit de Dinkel en het gebied langs beide kanten van rivier. Ook de beken die verbonden zijn met de Dinkel horen bij Dinkeldal: de Ruenbergerbeek en Snoeyinksbeek. De Dinkel is een kronkelende rivier in het oosten van Twente. Hij komt Nederland binnen vlakbij Enschede en gaat via Glane naar het Lutterzand, vlakbij Lattrop weer terug naar Duitsland.

Doel van de maatregelen die we nemen in Dinkeldal is het beschermen van de bossen en de bijzondere stroomdalgraslanden langs de Dinkel. Dit betekent dat boerenland langs de rivier weer natuur wordt. En de Dinkel bepaalt zelf zijn weg door de natuur. Nu wordt dat deels door mensen gestuurd. Zo krijgt Dinkeldal meer ruimte om te groeien en te bloeien. Wat gebeurt er dan zoal?

Puinruimen langs de Dinkel

Om de Dinkelweiden met alle bloemen en planten beter te maken, moet de Dinkel vrij stromen. Nu ligt op meerdere plekken puin, als versterking, zodat de rivier in zijn baan blijft. Wanneer we dit weghalen en de Dinkel weer vrij stroomt, zet de rivier zand af tegen de kant. En de zaadjes van unieke bloemen en planten verspreiden beter via het water.

Grond: van landbouw naar natuur

De stukken land langs de rivier stromen in de winter vaak vol water. Nu is dit land in gebruik van boeren, voor wie de overstromingen vervelend is. Dit land geven we terug aan de natuur. Zo krijgt de rivier meer ruimte om te stromen. En er is meer plek voor de stroomdalgraslanden, dinkelweiden en de ‘vochtig alluviale bossen’. Dit zijn bossen met veel én zeldzame bomen die leven van water uit de rivier.

Geen mest meer in natuurgebied

In en rondom Dinkeldal wordt geen mest gestrooid. De kuddes vee worden beperkt, zodat ook van hen niet teveel mest in de grond komt. Zo zorgen we dat er weinig mest in Dinkeldal terecht komt en heeft de natuur er geen last van.

Achtergrondinformatie

Bekijk de beheerplannen van Dinkeldal op BIJ12.nl.