Wat we gaan doen in Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Gepubliceerd op 13 november 2020

Heide in bloei

In Noordoost-Twente, tegen de Duitse grens, ligt het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Het gebied is te zuur en wordt kunstmatig nat gehouden. We maken de natuur gezonder en zorgen dat het water in het gebied blijft. Zo maken we een omgeving waarin dieren, planten en bloemen beter leven.

Bij de maatregelen die we nemen in dit Natura 2000-gebied, zijn 3 punten belangrijk:

  • De afspraken met Duitsland, omdat ook een deel van het natuur gebied in Duitsland ligt;
  • De toekomst van het landbouwgebied in Bergvennen en Brecklenkampse Veld;
  • Het beter maken van de vennen, de meertjes, die nu verzuurd zijn.

We maken de grond minder zuur

Dit doen we door in de omgeving minder mest op het land te brengen. In sommige gevallen stoppen boeren met mest op het land aan te brengen. En we zorgen dat water beter door het gebied stroomt, zodat de zure stoffen wegspoelen.

We zorgen dat het gebied nat blijft

Het regen- en grondwater blijft niet staan in de ondiepe meren in het gebied, ook wel vennen genoemd. Daarom dempen we sloten en maken we sloten dieper. Dit doen we in de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld. Maar ook in het gebied eromheen: in Nederland en over de grens in Duitsland.

We kappen dennenbomen

Dennenbomen nemen veel water en daardoor groeien de bijzondere planten niet goed. Door deze bomen weg te halen, krijgen de vennen en de planten meer voeding en een beter leven. Het natuurgebied bestaat straks vooral uit heide, gras en bloemen. Er blijven wel bomen staan, zoals de jeneverbesstruweel.

We graven een nieuwe sloot

De bijzondere planten zijn gevoelig voor mest en zure stoffen. Dit komt in de grond door landbouw in de buurt. Daardoor beschadigen de planten beschadigen. De nieuwe sloot zorgt dat er geen zure stoffen in het natuurgebied terecht komen.

We brengen de oude vallei terug

Oorspronkelijk was er een vallei, ook wel een slenk genoemd, in de Bergvennen. Deze vallei maken we zoals het was. Daardoor blijft er in de winter meer water in het natuurgebied. Dat is goed voor de vennen die nu te droog zijn. En in het land onder de Bergvennen groeien daardoor meer gras en kruiden.

We verbinden de meertjes met elkaar

Daardoor stroomt het grondwater beter door het gebied. Zo stromen de meertjes die te weinig water hebben voller. En de meren waarin teveel water staat, stromen leger. Daardoor spoelen zure stoffen weg. Ook groeien de bijzondere bloemen en planten beter: ze krijgen meer voeding en worden niet te nat.

We maken vroegere grenzen na

Honderden jaren geleden noemden boeren in de omgeving hun gebied een ‘marke’. We willen in de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld de oude grenzen van deze marken weer zichtbaar maken. Dit doen we met greppels, zodat je de lijnen van de grenzen ziet.

Alle maatregelen nemen we om de ondiepe meren (vennen) weer gezond te maken. We willen het gras en de heide weer volop laten bloeien. En de aantasting van het natuurgebied door mest en zure stoffen remmen we.

Achtergrondinformatie

Bekijk het beheerplan Bergvennen en Brecklenkampse Veld op BIJ12.nl.