Wat we gaan doen in Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

Gepubliceerd op 10 november 2020

Bomen in het bos

Waarom gaan we aan het werk in Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV)?

AVAV is bijzonder om 3 redenen:

  • Je vindt er één van de grootste broekbossen van Nederland. Een broekbos is een gebied vol met verschillende soorten bomen die goed groeien op drassig land;
  • Er groeien ‘vochtig alluviale bossen’, dat zijn bossen met veel én zeldzame soorten bomen die water uit een beek of rivier drinken;
  • In AVAV heb je kalkmoerassen en blauwgraslanden, die zijn maar op weinig plekken in Nederland.

We gaan aan de slag in AVAV om de bossen, kalkmoerassen en blauwgraslanden sterker te maken. Dit doen we door te zorgen voor hoger grondwater en schoner water in het gebied. Zo blijft AVAV ook in de toekomst een unieke plek in de regio.

Wat gaan we precies doen?

AVAV is op dit moment te droog voor de bossen om goed te kunnen groeien. En door de landbouw en mest op het land is er een teveel aan stikstof. Teveel stikstof is een probleem voor de natuur in AVAV. Zeldzame planten, bijvoorbeeld blauwgras, groeien op voedselarme grond. Maar stikstof verrijkt de bodem, waardoor de planten in dit gebied verdwijnen. Unieke dieren en insecten die van de planten leven, zoals de zeggekorfslak en de kamsalamander, verdwijnen hierdoor ook.

Minder mest op het land

Het teveel aan stikstof komt onder andere door het aanbrengen van mest op het land. Daarom is het nodig om op sommige plaatsen minder mest te strooien. In sommige delen van AVAV stoppen we met de bemesting.

Omvorming van sloten en beken

Een nattere grond is goed voor de groei van planten en dieren. Sloten en beken, zoals de Roelinksbeek op het Voltherbroek en de Tilligterbeek op het Agelerbroek, voeren zoveel water af dat de grond te droog is. Daarom veranderen we de watergangen. Per sloot en beek kijken we wat nodig is: verleggen, dempen, verbreden of het laten zoals het is.

Betere waterstroming tussen AVAV

Ook is het belangrijk om het water tussen de gebieden Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek goed te laten stromen. Daarom verbinden we ze met elkaar. Zo sluiten we de Tilligterbeek aan op het kanaal Almelo-Nordhorn. We zorgen dat water van landbouwgrond, waarin mest zit, niet komt bij het schone regenwater en kwelwater. Zo wordt het water in het natuurgebied schoner.

Achtergrondinformatie

Bekijk het beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek op BIJ12.nl.