Wat we gaan doen in het Aamsveen

Gepubliceerd op 16 juli 2021

Aamsveen wat gaan we doen

Wat gaan we doen en waarom

Het gebied is momenteel te droog en er komt teveel stikstof uit de lucht in de bodem terecht. Ook heeft het gebied op sommige plekken last van ‘lekkages’ in het veen. Daarnaast groeien er te veel jonge boompjes in het hoogveen en de laggzone (het overgangsgebied tussen het veen en de stuwwal van Enschede). Al deze dingen zorgen ervoor dat het hoogveen zich niet verder kan uitbreiden. Ook verdroogt het hoogveen. Daarnaast verdroogt en verzuurt de laggzone. Dit komt doordat de diepe Glanerbeek snel veel water afvoert. Zeldzame en kwetsbare planten en dieren kunnen hierdoor verdwijnen, zoals de gevlekte orchis, het eenjarig wollegras, de welriekende nachtorchis, de blauwe zegge, de klokjesgentiaan, de boomkikker en het gentiaanblauwtje.

We beschermen de laggzone en het dal van de Glanerbeek

  • Het Glanerbeek wordt minder diep. Hierdoor proberen we het verdrogen en verzuren van de elzenbroekbossen, heide en graslanden zoveel mogelijk te voorkomen.
  • We maken oude greppels dicht en verwijderen oude dammen. Zo kunnen we beter de controle houden over de hoeveelheid water in het gebied. Dat is goed voor de bijzondere planten zoals orchissen en zeggen.
  • We verwijderen bos zodat het gebied niet verder verdroogt. Ook komen er minder nieuwe jonge boompjes bij. We maken zo ruimte voor heischrale planten om hier te groeien.

We beschermen het hoogveen

We gaan de kwaliteit van het hoogveen verbeteren. Ook gaan we het hoogveen uitbreiden. Wat gaan we doen?

  • Het water beter vasthouden op bepaalde plekken. Zo gaat het levende en herstellende hoogveen niet verder achteruit.
  • Kleine dammen en dijken aanleggen. Die laten we aansluiten op het Duitse deel van het hoogveen.
  • Het te veel aan water gecontroleerd afvoeren door afvoerstuwen. Deze afvoerstuwen plaatsen we op daarvoor geschikte plekken.
  • Bos verwijderen om zo de verdamping van water te verminderen.

We werken samen met Duitsland

Het hoogveengebied in het Aamsveen vormt samen met het hoogveen in het Duitse Hündfelder Moor één geheel. Om het gebied op een goede manier beter te maken, is het nodig dat het Duitse grondgebied ook verbetert. In Duitsland doen ze ongeveer hetzelfde als hier: dammen leggen, stuwen plaatsen en lekkages stoppen.

Naar de homepage van Natura2000-gebied Aamsveen

Achtergrondinformatie

Meer informatie over Aamsveen kun je vinden op de website van BIJ12.