Reageren op een plan Natura 2000

Gepubliceerd op 25 juli 2022

Kun je een plan bekijken, dan heet dat dat er een terinzagelegging is. Die duurt altijd 6 weken.

Je kunt het plan op verschillende manieren bekijken:

Digitaal

  • Via www.overijssel.nl en dan op de pagina van het project
  • Via www.ruimtelijkeplannen.nl (de exacte link geven we dan aan)

In allerlei gebouwen

  • Bijvoorbeeld op gemeentehuizen waarin het Natura-2000 gebied ligt.
  • Op het Provinciehuis Overijssel, Luttenberg 2, 8012 EE Zwolle

Een reactie geven

Je kunt je reactie geven, in de 6 weken dat je het Provinciaal Inpassingsplan kunt bekijken.

Dat kan op verschillende manieren

  • Via e-mail
  • Via de post
  • Mondeling. Je kunt daarvoor een afspraak maken.

Wat gebeurt er met jouw reactie?

Heb je een reactie ingediend? De provincie bekijkt deze en schrijft een antwoord in een inspraaknota of een Nota van Antwoord. Daarin verwerken we alle ingezonden reacties. Je krijgt deze nota per post thuis voordat de volgende terinzagelegging is. Hierin kun je teruglezen of je reactie heeft gezorgd voor veranderingen in het inpassingsplan.

Informatiebijeenkomsten

Aan het begin van elke inspraakperiode, zijn er informatiebijeenkomsten in de buurt van het Natura 2000-gebied.

Veel betrokkenen krijgen persoonlijk een uitnodiging. Maar je bent altijd welkom.

In de plaatselijke huis-aan-huiskrant en op de provinciale website zetten wij een aankondiging.