Milieueffectrapportage (MER)

Gepubliceerd op 25 juli 2022

Bij sommige Provinciale Inpassingsplannen is een milieueffectrapportage vereist. Een Milieueffectrapportage, vaak MER genoemd, is een onderzoek naar wat de gevolgen zijn van een plan of project op het milieu. Dat onderzoek moet genoeg informatie opleveren om het milieubelang compleet te kunnen meewegen bij het nemen van een besluit.

Is een MER verplicht, dan komt er eerst een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In een NRD staat wat er precies wordt onderzocht. Hoe uitgebreid en met welke methodes. En of er nog andere opties zijn. Op dat onderzoeksvoorstel kun je reageren. Bijvoorbeeld omdat je graag wilt dat iets anders ook wordt onderzocht. Of omdat je de onderzoeksmethode niet goed vindt. De NRD kun je vaak gelijktijdig met het voorontwerp PIP of voorontwerp bestemmingsplan bekijken.

Op het MER kun je ook je reactie geven. Het MER kun je bekijken tegelijk met het ontwerp-PIP of ontwerp-bestemmingsplan.

Ook bestaat er een ‘vormvrije’ MER-beoordeling. Deze beoordeling is minder uitgebreid dan een gewone MER. Voor een ’vormvrije’ MER-beoordeling stellen we geen Notitie Reikwijdte en Detailniveau op, maar een zogenaamde Aanmeldnotitie. Deze notitie is een bijlage bij het ruimtelijk plan.

Het hangt af van de maatregelen in het gebied of er een MER of een vormvrije beoordeling moet worden opgesteld.