Balans tussen natuur en economie

Gepubliceerd op 23 maart 2022

De natuur geeft ons veel. Denk aan schoon water, een vruchtbare bodem, frisse lucht en een mooie leefomgeving. Natuur verhoogt daarmee onze welvaart. Het is daarom belangrijk dat we de natuur duurzaam gebruiken en geld in haar blijven investeren. De belangen van onze economie en de natuur verschillen nogal eens van elkaar. Toch kunnen frisse ideeën de economie en natuur elkaar versterken. Samen met onze partners werken we aan een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van natuur.

Contact

Jessica Winter
E-mail: jv.winter@overijssel.nl

Nieuwe mogelijkheden testen

Sommige ideeën en plannen voor de inrichting van het platteland hebben voordelen voor zowel de natuur als de economie. Niet altijd voldoen deze ideeën aan bestaande regels en afspraken. Daarom zoeken we binnen de mogelijkheden van onze wetten naar manieren om toch aan de slag te kunnen met deze ideeën. We kunnen bijvoorbeeld de spelregels in en rond het Natuur Netwerk Nederland aanpassen. Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden uitproberen.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

In het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkten het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Het PAS mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Samen met het Rijk werken we aan het in beeld brengen van de precieze gevolgen, het waar mogelijk vinden van oplossingen en het realiseren van een nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak.