Stikstof: verdeling stikstofruimte

Verdeling stikstofruimte is een van de schakels in de Overijsselse aanpak om maatschappelijke en economische ontwikkelingen weer mogelijk te maken. Zolang de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te hoog is, is de ruimte om vergunningen te verlenen beperkt. Door bron- en aanvullende maatregelen kunnen we een daling van de stikstofuitstoot en -neerslag bereiken. Als de daling groot genoeg is, komt in sommige gebieden weer meer stikstofruimte beschikbaar dan nodig is voor het herstel van de natuur.

Goede regie is nodig om deze beschikbare stikstofruimte goed te verdelen en de lokale belangen te waarborgen. Onder meer door intern en extern salderen kunnen initiatiefnemers van nieuwe projecten de benodigde stikstofruimte verkrijgen.

Ter ondersteuning van het extern salderen is er het Loket Stikstof Overijssel ingesteld. Bij het Loket kan een melding worden gedaan van vraag en aanbod van stikstofruimte. De provincie ondersteunt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Wanneer u stikstofruimte wil aanbieden of juist wil kopen, kan kunt u dat melden via het meldformulier extern salderenVerwijst naar een andere website.

Dit zijn vaak ingewikkelde puzzels, want het aanbod (bijvoorbeeld van een veehouder die wil stoppen) moet precies passen bij de vraag (bijvoorbeeld van een ondernemer die juist wil uitbreiden). Het gaat hierbij uitsluitend om het aan elkaar koppelen van stikstofaanbieders en stikstofvragers. De provincie speelt geen bemiddelende rol in de verdeling van stikstofruimte.

Stikstofbank

De stikstofbank is gericht op het langer reserveren van stikstofruimte. Het doel van de stikstofbank is om op termijn natuurvergunningen te verlenen aan projecten en initiatieven waarvoor stikstofruimte nodig is. Daarnaast kan de provincie de aanwezige stikstofruimte op de bank ook inzetten voor maatschappelijk relevante projecten. Denk daarbij aan het bouwen van woningen en het aanleggen van wegen, fiets- en wandelpaden.

Eigenlijk bewaart de stikstofbank stikstofruimte voor toekomstig gebruik. De provincie beheert deze stikstofbank. Wij bepalen uiteindelijk aan welke projecten de verworven stikstofruimte wordt uitgegeven. Een voorwaarde voor succes is dat er vanuit de provincie voldoende vulling komt én dat de initiatieven niet leiden tot verslechtering van de natuur.

Meer informatie over de stikstofbank staat op www.BIJ12.nlVerwijst naar een andere website 

Afbeelding van het begin van de video 'Hoe werkt de stikstofbank?'

Contact