Stikstof: bronmaatregelen

Een van de manieren om de stikstofuitstoot en daarmee de stikstofneerslag op de natuur terug te dringen, is het nemen van bronmaatregelen. Dat zijn maatregelen om de stikstofuitstoot aan de bron te beperken.

Denk daarbij aan:

  • het verminderen van de maximum snelheid op snelwegen;
  • het aantal koeien, varkens en pluimvee en het nemen van maatregelen in stallen, zoals luchtwassers en stikstofarme vloeren;
  • het stimuleren van schoon en emissieloos bouwen;
  • het verduurzamen van binnenvaartschepen, trein- en busvervoer;
  • de overgang naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie.

Het Rijk neemt bronmaatregelen per sector die in heel Nederland zijn in te zetten om de natuur te verbeteren en ruimte te geven aan economische activiteiten. Voor de meeste bronmaatregelen verloopt de uitvoering via de provincies. Het kan zijn dat regionaal ook maatregelen nodig zijn om de stikstofuitstoot aan de bron terug te dringen.

Bronmaatregelen per sector

Ook in Overijssel moet elk sector evenredig aan de afname van de stikstofuitstoot bijdragen. Hieronder kunt u doorklikken naar de maatregelen die daar per sector bij helpen. Klik op de naam van de sector om te lezen welke maatregelen dat zijn, wat elke maatregel inhoudt, wie er gebruik van kunnen maken, wat het oplevert, en wat de stand van zaken is op dit moment.

Natuurverbetering

Naast bronmaatregelen werken Rijk en provincies aan het op orde krijgen van de staat van onze natuur. Met allerlei maatregelen en regelingen herstellen en versterken we de natuur.

Contact