Landinrichting Staphorst

Gepubliceerd op 2 juni 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het projectgebied Staphorst beslaat een groot deel van het buitengebied van de gemeente Staphorst. In maart 2010 heeft de gemeente Staphorst het verzoek ingediend bij de provincie om een inrichtingsplan te maken conform de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). In 2013 heeft Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan vastgesteld om daarna het sterk versnipperde gebied te herverkavelen. Hierdoor kunnen de boeren in het gebied hun bedrijfsvoering optimaliseren. De herverkaveling maakt het ook mogelijk om op onderdelen de waterhuishouding te verbeteren en grond vrij te ruilen voor de aanleg van een fietspad. De provincie Overijssel is hoofduitvoerder van dit landinrichtingsproject.

Contact

Eenheid Natuur en Landschap

Veelgestelde vragen (FAQ)

Projectleider

Hans Maalderink
Telefoon: 038 499 73 42
E-mail: dj.maalderink@overijssel.nl

Opvragen documenten

Wilt u oudere documenten en nieuwsbrieven inzien, dan kunt u contact opnemen met Hans Maalderink.