Herinrichting Enschede-Noord

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Gevarieerd landelijk gebied

De herinrichting Enschede-Noord ligt te midden van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied kent een grote afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden.

Met de vaststelling van het inrichtingsplan is eind oktober 2008 het startschot gegeven voor de uitvoering van het plan. In het plan is een belangrijke rol weggelegd voor landbouw, natuur en recreatie. Het eerste deelgebied dat in uitvoering is genomen is het deelgebied Lonnekermarke.

Gedeputeerde Staten hebben de wijziging Inrichtingsplan Enschede-Noord op 8 november 2013 vastgesteld.  Met deze wijziging zijn de meeste natuur en recreatiedoelen uit het plan gehaald. De planwijziging vormt de basis voor de herverkaveling van het deelgebied Lonnekerland.

Contact

Eenheid Natuur en Landschap

Secretariaat commissie
E-mail: j.greiving-vd.vegt@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 85 45

Projectleider

E-mail: S.Uiterwijk@overijssel.nl
Telefoon: 06 22 47 01 96

Project

De herinrichting Enschede-Noord ligt in het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal en heeft een oppervlakte van circa 4.600 hectare. Kenmerkend zijn voor de Nederlandse begrippen de hoogteverschillen.

Organisatie

Voor meer informatie over de Commissieleden en adviseurs.