Herinrichting Enschede-Zuid

De herinrichting van het gebied ten zuiden van Enschede ligt binnen de gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Het gebied bestrijkt in totaal circa 5.000 hectare. In 2000 is het landinrichtingsplan voor Enschede-Zuid vastgesteld door Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel, met het doel het landelijk gebied meer geschikt te maken voor duurzame landbouw, betere natuur, meer recreatie en een mooi landschap.

Over het project

Het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid ligt in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Hengelo. Dit gebied beslaat zo’n 5.000 hectare en is opgedeeld in 3 deelgebieden, Broekheurne, Boekelo en Twekkelo. Voor de herinrichting van het gebied is het landinrichtingsplan Enschede-Zuid opgesteld dat in 2000 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Overijssel.

Doelstellingen

De herinrichting Enschede-Zuid heeft als hoofddoel: door inrichting een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig ruimtegebruik van het landelijk gebied. De functies landbouw, natuur en recreatie worden daarbij in een zodanige samenhang ontwikkeld dat de identiteit en de gebruikswaarde zo goed mogelijk versterkt dan wel ontwikkeld wordt. Op basis van het beleid en de knelpunten is een aantal doelstellingen ontwikkeld.

Commissie

De commissie bestaat momenteel uit acht leden, naast een onafhankelijke voorzitter:

  • 2 gemeentelijke vertegenwoordigers, een namens Enschede en een namens Hengelo
  • 3 leden namens de agrariërs
  • 1 lid namens STAWEL (adviserend lid)
  • 1 lid namens natuur, landschap en landgoederen
  • 1 lid namens het waterschap Regge en Dinkel.

Daarnaast wordt de commissie ondersteund door verschillende adviseurs. De uitvoeringscommissie richt zich als bestuurscommissie vooral op de grotere lijnen en de bestuurlijke besluiten. Voor de meer praktische uitvoering en uitwerking van het plan is de grondcommissie geïnstalleerd. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door een ambtelijke stuurgroep.

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).