Punthuizen Stroothuizen

Gepubliceerd op 28 mei 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Dinkelland. Je vindt hier heide en zeldzaam blauwgrasland, een schraal drassig grasland. In Nederland is weinig blauwgrasland over. Punthuizen en Stroothuizen hebben 5 hectare, dat is zo groot als 10 voetbalvelden. Het blauwgrasland en de heide gaan achteruit, doordat de grond in Punt- en Stroothuizen te droog is. We gaan aan de slag in én rondom het gebied om de natuur sterker te maken.

  • Landbouwgrond wordt weer natuur
  • We dempen diepe sloten en greppels en we verwijderen drainage
  • We brengen de oorspronkelijke slenken terug
  • We gaan vergraste heide afplaggen
  • We kappen bomen (vooral dennen)

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Grasland met bomen

Het gebied Punthuizen en Stroothuizen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor elk gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Het definitieve PIP voor Punthuizen Stroothuizen is op 10 juli 2019 vastgesteld door Provinciale Staten. Tegen het PIP is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de zitting bij de Raad van State zal gaan plaatsvinden.

Contact

Jacob Heitman is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

E-mail: punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Samen met LTO Noord, de gemeente Dinkelland en de gemeente Losser, Provincie Overijssel en waterschappen Vechtstromen is het inrichtingsplan opgesteld.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.