Lonnekermeer

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een historische keten van landgoederen rond Hengelo en Oldenzaal. Net als op veel andere Twentse landgoederen is deze natuur langzaam veranderd in landbouwgrond, weide en (productie)bos. In het Lonnekermeer is hierdoor een bijzondere combinatie ontstaan van meren, beken, vennen, bos en heide met een rijke variatie aan zeldzame planten en dieren. In het Lonnekermeer staat de natuur onder druk. Daarom zijn we aan de slag gegaan.

De werkzaamheden in het Lonnekermeer bestaan uit 5 onderdelen. Elk onderdeel versterkt of herstelt bepaalde bijzondere planten en dieren in het Lonnekermeer.

Wat pakken we aan?

  1. We zorgen dat het gebied nat blijft
  2. Groot en Klein Lonnekermeer en de vennen herstellen
  3. Heidelandschap herstellen
  4. We maken een faunapassage
  5. Doorwaadbare plaatsen en een ruiterpad aanleggen

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Zonsopkomst boven de heide

Natuur- en wandelgebied Lonnekermeer is sinds eind februari 2019 weer volledig geopend voor wandelaars. Na de Natura 2000-werkzaamheden in 2018 is een deel van de zandwegen hersteld. Hierdoor is een rondje om het Lonnekermeer weer mogelijk, de gehele route is weer toegankelijk. De allerlaatste werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. Lees meer over het Lonnekermeer.

Het Lonnekermeer werd in 2013 door de staatssecretaris van Economische Zaken aangewezen als Natura 2000-gebied. Vervolgens is het beheerplan voor Natura 2000-gebied Lonnekermeer vastgesteld in 2016 en stemde de Gedeputeerde Staten van Overijssel in 2017 in met het inrichtingsplan voor het Lonnekermeer. In dit plan staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken, te behouden en versterken.

Contact

Ronald Krabbenbos is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

Telefoon: 06 23 45 95 36
E-mail: ronald.krabbenbos@landschapoverijssel.nl

Voor vragen over grond, kunt u terecht bij de grondregisseur Paul van Bruggen.

E-mail: cp.v.bruggen@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 77 09 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Wie er bij dit project betrokken zijn

Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor het beheer van Lonnekermeer.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.