Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen AddMire LIFE

Gepubliceerd op 6 november 2020

Uniek hoogveengebied: Engbertsdijksvenen

In Twente, vlakbij de Duitse grens, ligt een van de weinige hoogveengebieden die Nederland nog rijk is: Engbertsdijksvenen. Het natuurgebied van ongeveer 1.000 hectare is beschermd binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000.

In het project AddMire LIFE werken provincie Overijssel en Staatsbosbeheer de komende jaren aan duurzaam herstel van het hoogveen in Engbertsdijksvenen. Met het klimaat als medewinnaar, want actief hoogveen kan CO2 vastleggen.

Het project loopt van juli 2019 tot medio 2024. Het krijgt financiële steun van het LIFE programma van de Europese Commissie. LIFE is een Europees fonds voor natuurbescherming.

logo life subsidie logo natura2000

Contact met deskundigen

Ben je benieuwd naar onze aanpak en/of wil je een soortgelijk project starten? Wij delen graag onze kennis met jou.

Projectmanager

Guus Ogink, provincie Overijssel
E-mail: g.ogink@overijssel.nl

Projectleider

Corné Balemans, Staatsbosbeer
E-mail: c.balemans@staatsbosbeheer.nl

Duurzaam herstel van het hoogveen

Door turfwinning en agrarisch gebruik is er nog maar minder dan 1 hectare actief hoogveen over in Engbertsdijksvenen. Het overige hoogveen is sterk gedegradeerd, maar kan nog hersteld worden. Aan dat herstel werken we met het project AddMire LIFE.

Regenwater vasthouden

Hoogveen heeft regenwater nodig om actief te zijn en CO2 te kunnen vasthouden. Daarom moet de Engbertsdijksvenen een permanent natte omgeving zijn met een stabiele waterspiegel en lage voedingsstoffen. Maar in de afgelopen 150 jaar is de ondoordringbare laag van organisch materiaal flink beschadigd. Hierdoor stroomt regenwater weg uit het gebied. Het waterniveau in Engbertsdijksvenen daalde te ver. Dit leidde tot voortdurende uitdroging van het hoogveen.

Door de verdroging en stikstofdepositie groeien grassen, berken en struiken sneller. Ze verdampen dagelijks liters water. Water dat juist hard nodig is om het hoogveenlandschap te herstellen. In 2018 en 2019 verwijderde Staatsbosbeheer grote delen bos en bosopslag om regenwater langer vast te houden.

AddMire LIFE werkt aan het vasthouden van het regenwater in de Engbertsdijksvenen. Dit doen we door sloten te dempen en door dammen in het gebied aan te leggen.

Verhogen van de waterstand

Buiten het natuurgebied (en buiten de scope van AddMire LIFE) bekijken we hoe we de grondwaterstand kunnen verhogen. Want een stabiele waterstand is goed voor veenontwikkeling én voor vogels. Een warm welkom aan zeldzame flora en fauna, waaronder veenmossen, de geoorde fuut, de toendrarietgans en de kraanvogel.

Kerngegevens

  • Projectnaam: Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen (AddMire LIFE)
  • Projectcode: LIFE18 NAT/NL000636
  • Looptijd: 5 jaar (2019 – 2024)
  • Totaal budget: € 11.750.000,-
  • LIFE-bijdrage: € 7.050.000,-
  • Projectlocatie: Twente (Nederland)

Plannen, onderzoeken en rapporten

Tijdens het project publiceren we documenten over de resultaten van het AddMire LIFE-project. Op dit moment zijn er nog geen documenten beschikbaar.