Informatie voor grondeigenaren rondom een Natura 2000-gebied

Gepubliceerd op 13 mei 2020

Bent u grondeigenaar in of rondom een van de 24 Natura 2000-gebieden? Dan heeft of krijgt u misschien te maken met de plannen om die natuurgebieden te beschermen en sterker te maken. De gevolgen daarvan zijn voor elke grondeigenaar verschillend. Het betekent voor u misschien wel dat u een tijd onzeker bent over wat er met uw grond gaat gebeuren. Dat is heel erg vervelend. Wij doen ons uiterste best om het hele proces zo zorgvuldig mogelijk met u te doorlopen.

Als plannen verder zijn uitgewerkt, wordt ook steeds duidelijker of er gevolgen zijn voor uw grond en hoe groot die dan zijn. Het kan zijn dat u de grond niet meer voor landbouw kunt gebruiken, bijvoorbeeld omdat die te nat wordt of omdat bemesting niet meer mogelijk is. Vaak kunt u uw grond nog wel voor landbouw gebruiken, maar met een beperking.

Van eerste ontwerp naar uitgewerkt plan

Doordat we inrichtingsplannen hebben gemaakt, hebben we in beeld welke eigenaren schade krijgen van de maatregelen. Met hen nemen we actief contact op. In veel gevallen is het eerste contact gelegd door een vertrouwenspersoon. Daarna heeft u als grondeigenaar vooral rechtstreeks contact met mensen van het projectteam. Zij maken van de ontwerpen uitgewerkte plannen. Ook spreekt u met mensen van ‘Grondzaken’ van de provincie. Zij zijn er speciaal voor om te zorgen dat alles wat met grond te maken heeft zo goed mogelijk met u wordt geregeld.

Schadevergoedingen

U kunt een vergoeding krijgen als u schade heeft door een Natura 2000-maatregel. Die vergoedingen zijn maatwerk en voor iedereen anders. Het kan ook dat op uw grond geen werk wordt gedaan voor Natura 2000. Maar dat u last heeft van de gevolgen van de maatregelen die zijn uitgevoerd op grond naast of vlakbij dat van u.

Twee opties

Algemeen gezegd zijn er twee opties:

  • Landbouw kan niet meer op uw grond. Dan bieden we u een volledige schadeloosstelling aan zoals in de Onteigeningswet staat.
    U kunt uw grond misschien ruilen voor andere grond.
    U kunt ook zelf met subsidie van uw eigen landbouwgrond natuurgebied laten maken en dat beheren.
  • Landbouw kan wel, maar met een beperking. Dan geldt de regeling nadeelcompensatie. Het moet wel duidelijk zijn dat uw schade komt door de Natura 2000-maatregelen.

Normaal maatschappelijk risico

We houden bij het vaststellen van de hoogte van de schadeloosstelling wel rekening met wat heet het ‘normaal maatschappelijk risico’. Dat betekent dat er een drempel geldt bij vergoeding van schade die door werk van de overheid is ontstaan.

Met vergoeding een adviseur inschakelen

Als er op uw grond schade komt door het werk in en om de Natura 2000-gebieden, is het goed om een adviseur in te schakelen. Bijvoorbeeld een makelaar of taxateur, rentmeester of onteigeningsdeskundige. Die kan u adviseren en begeleiden in de gesprekken over de vergoeding van uw schade. U krijgt u ook een vergoeding voor deze adviseur.

Schadeloket

De provincie en het waterschap hebben samen een schadeloket. Daar kunt u zich melden als u vindt dat u schade heeft van de maatregelen die bedoeld zijn voor natuurherstel.

Schade door maatregelen Natura 2000

Particuliere natuurbeheerders

Ook particuliere natuurbeheerders hebben soms grond in of rondom Natura 2000-gebieden. Denk bijvoorbeeld aan agrariërs of particulieren met een stuk bos of natuurgebied. Maar ook landgoedeigenaren waar de natuur deel uitmaakt van het landgoed. Zij moeten mogelijk ook maatregelen nemen om de Natura 2000-doelen te halen. Bent u eigenaar van natuurgrond in een Natura 2000-gebied en heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met:

Femke Maes
Telefoon: 0570 60 59 73
E-mail: f.maes@grondbezit.nl

Contact en meer informatie (algemeen)

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:
E-mail: grondzaken@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 85 53

Download