Gezocht: aannemers voor opdrachten in en rondom natuurgebieden

Gepubliceerd op 9 juni 2020

Voor het uitvoeren van natuur- en cultuurtechnische werkzaamheden in en rondom Natura 2000-gebieden zoeken wij en onze partners aannemers voor groene projecten.

In totaal gaat het in de komende jaren om ongeveer 250 miljoen euro aan opdrachten. Ongeveer 100 miljoen euro daarvan besteden we nationaal en/of Europees aan via TenderNed.

De overige 150 miljoen euro wordt enkelvoudig/meervoudig onderhands aanbesteed. We willen graag een goed overzicht van de markt voor de opdrachten die we onderhands gaan aanbesteden. Daarom kunt u ons, via onderstaand formulier, laten weten dat u geïnteresseerd bent in de opdrachten.

Over de werkzaamheden

Van 2019 tot en met 2021 worden in en rondom de 24 Natura 2000-gebieden van Overijssel veel werkzaamheden uitgevoerd. Die werkzaamheden horen vaak bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat vooral om natuur- en cultuurtechnische werkzaamheden in kwetsbare natuurgebieden en op de landbouwgrond eromheen. Denk aan:

  • Natuurtechnisch droog grondverzet (onder andere plaggen, ontgraven, verondiepen)
  • Natuurtechnisch nat grondverzet (onder andere petgraven graven)
  • Kleine waterhuishoudkundige kunstwerken (onder andere stuwen en duikers)
  • Boskap en bosopslagverwijdering
  • Beplanting aanbrengen

Uw interesse tonen

Heeft u interesse in opdrachten voor de Natura 2000-gebieden in Overijssel, laat ons dat dan weten via het formulier ‘Interesse in opdrachten Natura 2000-gebieden’.

Het formulier is alleen bedoeld om ons te laten weten dat u geïnteresseerd bent. De inzendingen geven ons een overzicht.

Wat u nodig heeft bij het invullen van het formulier

We willen graag weten wat uw bedrijf ons kan bieden. U kunt daarom maximaal 5 referentieprojecten (in pdf) via het formulier naar ons versturen.

Als u nog vragen heeft

Heeft u vragen over de opdrachten of de aanbestedingen, neem dan tijdens kantooruren contact op met Guus Ogink van Provincie Overijssel, telefoonnummer 038 499 83 85.

Foto: Ecogroen

Overleg met branchevereniging Cumela Nederland

In juni 2017 is er een marktconsultatie tussen de provincie Overijssel en mensen van de brancheorganisatie Cumela Nederland geweest.

Een marktconsultatie is een manier om marktpartijen vragen te stellen over een voorgenomen aanbesteding. Met de kennis die we als provincie opdoen tijdens een marktconsultatie kunnen we aanbestedingen zo goed mogelijk beschrijven.

Provincie Overijssel werkt aan het herstel en behoud van natuur: Aannemers gezocht!

Provincie Overijssel werkt aan het herstellen en het versterken van 24 kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden), om bedreigde planten en dieren in stand te houden. Hiervoor zoeken we aannemers voor de werkzaamheden die nodig zijn.

Doel natuurherstel: biodiversiteit

Van 2019 tot en met 2021 verwijderen we op sommige plekken drainage, plaatsen we kleine stuwen en graven we grondlagen af. Allemaal met als doel de biodiversiteit in deze natuur te herstellen en de leefomgeving van bedreigde soorten planten en dieren te versterken. Het behoud van biodiversiteit, het geheel van verschillende planten dieren in een gebied, is van levensbelang. Op 6 mei 2019 publiceerde de Verenigde Naties hier een alarmerend wetenschappelijk onderzoek over, lees het artikel ‘Miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Wat kunnen we doen?’

Interview over de natuurherstelwerkzaamheden

Wat is natuurherstel eigenlijk? Om hier een goed antwoord op te krijgen stelden we een paar vragen aan Guus Ogink, werkzaam als Contractmanager bij de Provincie Overijssel.

De provincie zoekt aannemers voor natuurherstel. Wat bedoelen jullie precies?

Guus Ogink: “In Overijssel hebben we 24 Natura 2000-gebieden waar we de komende jaren aan de slag gaan. Die natuur staat namelijk onder druk. Er komt veel stikstof in de bodem terecht, bijvoorbeeld door uitlaatgassen, mest en industrie. We gaan aan de slag om die natuurgebieden te versterken. Daarom vragen we of ondernemers die met hun kennis een bijdrage willen leveren interesse te tonen.”

Maar wat is er dan aan de hand in die gebieden?

“Waar je aan moet denken zijn bijvoorbeeld maatregelen om natuurgebieden natter te maken. Veel natuurgebieden zijn nu te droog door het jaar heen. Natuur heeft graag natte voeten. Een ander probleem is verzuring door stikstof of de sterke groei van overwoekerende soorten. Voor de 24 Natura 2000-gebieden hebben we de afgelopen jaren veel tijd gestoken in het zoeken naar goede oplossingen per gebied. Op dit moment bereiden we ons voor op het uitvoeren van die oplossingen en bijbehorende maatregelen.”

Maar aan wat voor maatregelen moet ik dan denken?

“Nou, denk eens aan het verwijderen van drainage, het aanbrengen van kleine stuwen of het deels dempen van sloten of juist graven van nieuwe afwatering iets verderop. Ook het afplaggen of ander grondwerk is soms nodig. Afplaggen is het weghalen van een grondlaag. Dit is heel precies werk. Er mag niet te weinig maar ook niet teveel grond worden weggehaald. Zo zijn er nog veel meer maatregelen. Er ligt een flinke klus. Omdat je werkt in kwetsbare natuurgebieden vraagt dat ondernemers met kennis van zaken en soms specialistisch materieel. Dat red je niet met een emmertje en een schepje.”

En? Al reacties binnen?

“Ja, we krijgen steeds meer reacties van ondernemers die zich bij ons melden. Daar zijn we blij mee.”