Milieueffectrapportage (MER)

Gepubliceerd op 9 april 2020

Bij sommige Provinciale Inpassingsplannen is een eis dat er een milieueffectrapportage wordt gemaakt. Een Milieueffectrapportage, vaak MER genoemd, is een onderzoek naar wat de gevolgen zijn van een plan of project op het milieu. Dat onderzoek moet genoeg informatie opleveren om het milieubelang compleet te kunnen meewegen bij het nemen van een besluit.

Is een MER verplicht, dan komt er eerst een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In een NRD staat wat er precies wordt onderzocht. Hoe uitgebreid en met welke methodes. En of er nog andere opties zijn. Op dat onderzoeksvoorstel kunt u uw reactie geven. Bijvoorbeeld omdat u graag wilt dat iets anders ook wordt onderzocht. Of omdat u de onderzoeksmethode niet goed vindt. De NRD kunt u vaak gelijktijdig met het voorontwerp PIP of voorontwerp bestemmingsplan bekijken.

Op het MER kunt u ook uw reactie geven. Het MER kunt u bekijken tegelijk met het ontwerp-PIP of ontwerp-bestemmingsplan.

Ook bestaat er een ‘vormvrije’ MER-beoordeling. Deze beoordeling is minder uitgebreid dan een gewone MER. Voor een ’vormvrije’ MER-beoordeling wordt geen Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld, maar een zogenaamde Aanmeldnotitie. Deze notitie is een bijlage bij het ruimtelijk plan.

Het hangt af van de maatregelen in het gebied of er een MER of een vormvrije beoordeling moet worden opgesteld.