De natuur in Overijssel dichter bij mensen

Gepubliceerd op 15 juni 2020

Overijsselaars waarderen hun natuur en groene omgeving. We voelen ons prettig in een groene leefomgeving en komen erin tot rust. Daarom willen we de natuur dichterbij mensen brengen. Vooral samen met andere overheden, ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties. We ondersteunen op verschillende manieren. Dat kan een subsidie zijn, het uitwisselen van kennis, onderzoek of ondersteuning van samenwerkingsverbanden. Thema’s waar we aan werken zijn:

  • Meer natuur in steden steden en dorpen
  • Kinderen en natuur
  • Natuur voor mensen die zorg nodig hebben

Vergroening van steden en dorpen

Meer bruikbaar groen in en nabij steden en dorpen zorgt voor meer welzijn, beleving, interactie, eigenaarschap en wilde plant- en diersoorten (biodiversiteit). Er is in onze steden en dorpen al veel groen, maar daarvan is het meeste keurig aangeharkt. We willen groen meer beleefbaar en toegankelijk maken en beter laten aansluiten op behoeften van mensen ten aanzien van de directe leefomgeving. Door de natuur dichterbij mensen te brengen in stad en dorp, nodigen we uit tot meer beleving van die natuur. We zijn er van overtuigd dat dit uiteindelijk leidt tot meer eigenaarschap en zorg voor de natuur. We werken aan vergroening van steden en dorpen door

  • Verbinding te zoeken met klimaat en andere opgaven
  • Verbinden van groene (burger)initiatieven
  • Vergroenen bedrijventerreinen

Kinderen en natuur

De verbinding met natuur begint bij kinderen. Daarnaast speelt natuur
een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen meer mogelijkheden krijgen om te spelen in de natuur. Wij zetten ons daarom in om meer kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Dit doen we door in te zetten op:

  • Groene schoolpleinen
  • Meer speelnatuur
  • Natuureducatie

Natuur voor mensen die zorg nodig hebben

Wij ondersteunen en jagen maatschappelijke initiatieven aan die als doel hebben om groen dichterbij mensen te brengen die zorg nodig hebben. Op die manier borgen we dat ook mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen (blijven) genieten. In de provincie lopen diverse mooie projecten, zoals Grijs, Groen en Gelukkig.


Contact

Robert Jan Fontein
rj.fontein@overijssel.nl