Leven met beschermde plant- en diersoorten

Gepubliceerd op 23 juli 2020

We zetten ons in voor het beschermen van planten en dieren die in Overijssel voorkomen. Dat is soms best lastig. Hoe meer dieren, hoe moeilijker het bijvoorbeeld is om het verkeer veilig te houden of landbouwondernemingen te laten ontwikkelen. Voor sommige groepen planten en dieren is het nodig dat we de aantallen controleren. Dit helpt ervoor zorgen ervoor dat ze minder risico zijn voor onze veiligheid, gezondheid en welvaart. We kijken daarbij goed naar het evenwicht tussen het beschermen van deze planten en dieren en het voorkomen van schade.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over leven met beschermde plant- en diersoorten? Neem contact op met Ben van Dinther, adviseur ecologie: bhpa.v.dinther@overijssel.nl, 038 499 89 77.

Dassen

Schade door beschermde dieren

Wilde of beschermde dieren kunnen schade aanrichten. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:

  • vraatschade of wroetschade aan gewassen door in het wild levende dieren (ganzen, herten, reeën, wilde zwijnen) waardoor boeren verminderde opbrengsten hebben;
  • faunaschade door mezen die de peren in de boomgaard aanpikken,
  • vossen die kippen doodbijten;
  • kauwen die een rieten dak beschadigen.

Als er schade of overlast is door beschermde dieren, dan kunnen maatregelen worden ingezet. Deze zijn opgezet door Faunabeheereenheid (FBE) van Overijssel, een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties. Op de website van de FBE Overijssel vindt u ook het volledige Faunabeheerplan en een verkorte weergave per diersoort.

Vergoedingen bij geleden schade

Soms kan niet voorkomen worden dat beschermde dieren schade veroorzaken. Deze schade kan deels vergoed worden. De uitkering hiervan wordt gedaan door Faunafonds van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en ondersteunt op het gebied van o.a. natuurbeleid. De voorwaarden voor het betalen van schadevergoedingen staan in hoofdstuk 6 van onze beleidsregel Natuur. Uw aanvraag voor een vergoeding kunt u direct indienen bij BIJ12.

www.BIJ12.nl

Actueel: de wolf in Overijssel

Terugkeer van de wolf

Sinds een aantal jaren wordt de wolf weer gezien in Nederland. De wolf is een beschermde diersoort waarop niet gejaagd mag worden. Provincies zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken over wolven. Samen met andere provincies maakte Overijssel een interprovinciaal wolvenplan gepubliceerd op de website van BIJ12.nl. In dit plan staat wat er moet gebeuren als er een wolf is gezien en wat de risico’s zijn. In het plan staat ook hoe schade kan worden voorkomen. En wat de vergoedingen zijn als er toch schade is.

Schade door de wolf

Het Faunafonds van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en ondersteunt op het gebied van o.a. natuurbeleid, zorgt voor vergoedingen van schade die zijn ontstaan door een wolf en geeft informatie en advies over het voorkomen van schade.

Lees het dossier Wolf

In ons dossier wolf vindt u nog meer informatie over de terugkeer van de wolf en een aantal actuele vragen en antwoorden.

Dossier wolf

Jacht en wildaanrijdingen

De jacht is onderdeel van leven met in het wild levende dieren. Het Faunabeheerplan geeft aan dat jacht bedoelt is om inheemse en beschermde diersoorten te beheren en als schadebestrijding (om faunaschade te voorkomen). Een tegemoetkoming in faunaschade wordt alleen toegewezen als geprobeerd is om schade te voorkomen (door bijvoorbeeld de dieren te verjagen of werende middelen te plaatsen, zoals hekken). Door de jacht wordt ook de kans op wildaanrijdingen verkleind. Kijk op de website van Faunabeheereenheid voor meer informatie over wildaanrijdingen.

Gezocht: organisaties die hulp zoeken bij maken diersoortenmanagementplan

Provincie Overijssel is op zoek naar partijen die voor grootschalige bouw- sloop of renovatiewerkzaamheden een generieke ontheffing willen en dit op basis van een soortenmanagementplan (SMP) voor elkaar willen krijgen. Het gaat hierbij om een proef voor 3 tot 5 organisaties. Met een SMP beschermt u diersoorten en bespaart u tijd en geld.