Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden

Gepubliceerd op 13 april 2022

Eerste regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden gesloten

Aanmelden voor de eerste LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden was mogelijk van 19 januari 2021 tot en met 28 februari 2021. Op dit moment is het niet meer mogelijk om aan te melden voor deze eerste regeling. Wij zijn nu in gesprek met aangemelde veehouderijbedrijven om te proberen tot overeenkomsten te komen.

Tweede regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden

Er volgt een tweede LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden. De regeling wordt ook wel Maatregel Gerichte Aankoop (MGA) genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het Ministerie van LNV tot vaststelling van de regeling overgaat. Verwachting is dat dit na de zomer van 2022 zal zijn. Zodra de Minister de regeling heeft vastgesteld en wij ook besluiten tot uitvoering overgaan, zullen wij hierover communiceren op onze website.

Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijbedrijven (Lbv)

Naast de twee hiervoor genoemde regelingen volgt ook de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (Lbv). Deze regeling voert het Rijk zelf uit en informatie en communicatie is dan ook vanuit het Ministerie van LNV te verwachten. Ook van deze regeling is op dit moment nog niet bekend wanneer de Minister tot vaststelling en openstelling overgaat. Verwachting is dat hier na de zomer meer duidelijkheid over komt.

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Erfcoaches

Erfcoaches kunnen helpen bij vraagstukken rondom de toekomst van uw erf. Een erfcoach is onafhankelijk en kan u ondersteunen in het maken van keuzes.

Op de Website digitale Erfcoach vindt u meer informatie en contactgegevens voor het maken van een afspraak.