Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden

Gepubliceerd op 10 oktober 2022

Eerste regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden gesloten

Aanmelden voor de eerste LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden was mogelijk van 19 januari 2021 tot en met 28 februari 2021. Op dit moment is het niet meer mogelijk om aan te melden voor deze eerste regeling.

Vervolg

Op dit moment heeft er binnen het Ministerie van LNV nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot een tweede LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden (ook wel Maatregel Gerichte Aankoop [MGA] genoemd).

Zodra de Minister tot besluitvorming overgaat en wij ook besluiten tot uitvoering over te gaan dan zullen wij hierover communiceren op onze website.

Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijbedrijven (Lbv)

Ook over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (Lbv) waarvan de uitvoering, de informatievoorziening en de communicatie bij het Rijk ligt, heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden.

De verwachting is dat hier in oktober 2022 meer duidelijkheid over komt.

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Erfcoaches

Erfcoaches kunnen helpen bij vraagstukken rondom de toekomst van uw erf. Een erfcoach is onafhankelijk en kan u ondersteunen in het maken van keuzes. Op de website digitale Erfcoach vindt u meer informatie en contactgegevens voor het maken van een afspraak.