Kennisgeving percelen grond kadastraal bekend als gemeente Zwollerkerspel, sectie X, nummers 718 ged., 747 ged., 798 ged., 801 ged., 804 ged., 808, 810 ged. en 814 ged., ter gezamenlijke grootte van 11.907 m2,

Gepubliceerd op 18 juli 2022

Kennisgeving verkoop grond

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij het voornemen hebben tot verkoop van de percelen grond kadastraal bekend als gemeente Zwollerkerspel, sectie X, nummers 718 ged., 747 ged., 798 ged., 801 ged., 804 ged., 808, 810 ged. en 814 ged., ter gezamenlijke grootte van 11.907 m2, aan de gemeente Zwolle. Deze percelen zijn gelegen tussen de Bohemenstraat en de N340 te Zwolle.

Het betreft een voornemen tot verkoop op grond van minnelijke overeenstemming ter voorkoming onteigend te worden door de gemeente Zwolle in verband met de uitbreiding van het industrieterrein Hessenpoort. De percelen zijn benodigd voor de aanleg van groen en infrastructuur.

De provincie Overijssel hanteert als uitgangspunt om gronden middels een biedprocedure openbaar te verkopen. Verkoop ter voorkoming onteigend te worden vormt hierop een uitzondering omdat er slechts één gegadigde is. De verkoop van bovenvermelde percelen voldoet aan dit uitzonderingscriterium. Om deze reden wordt geen biedprocedure gehanteerd.


Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot verkoop na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel na 7 augustus 2022 als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 18 juli 2022