Beschikbare grond iedereen een boom

Gepubliceerd op 23 oktober 2020

Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën, stelt Provincie Overijssel grond beschikbaar om bomen op te planten. Dit zijn allemaal natuurgronden. Op deze pagina staan alle beschikbare gronden voor dit project.

Je kunt geld doneren voor het planten van bomen op de beschikbare grond (donateur). Je kunt ook één van de aangeboden percelen kopen en aanplanten. Dit vind je onderaan deze pagina.

Beplantingsadvies

Voor het beplanten is er vanuit het project een advies voor beplanting beschikbaar. Op de kaartjes die zijn weergegeven bij ieder perceel staat dit ingetekend, daarbij is donkergroen aanplant van bos en lichtgroen aanplant van houtwallen. Eigen initiatief voor aanplant is ook welkom en wordt getoetst door het projectteam op landschappelijke inpasbaarheid. De aanplant moet bestaan uit inheemse bomen volgens deze lijst van landschap Overijssel.

Openstelling percelen tot 2023. Interesse voor komend plantseizoen? Maak het kenbaar vóór 30 september 2020

Initiatiefnemers kunnen voor komend plantseizoen tot 30 september 2020 hun interesse in een of meerdere percelen kenbaar maken. Daarna wegen wij volgens het bovengenoemde afwegingskader af welke initiatieven in aanmerking komen voor een perceel. Daarna volgt opnieuw een periode voor initiatieven om hun interesse aan te geven, waarna wij op eenzelfde manier een afweging maken. De openstelling van de percelen gaat door tot eind 2023, daarna zullen de overige percelen worden vervreemd volgens de reguliere vervreemdingsstrategie van de provincie Overijssel. Provincie Overijssel heeft het recht om niet te gunnen.

Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden om bomen te planten, een provinciale bijdrage voor de aanplant en eisen voor de beplanting.

Interesse of vragen? Vul het contactformulier in

Heb je interesse in of vragen over één of meer van de beschikbare percelen? Ga dan naar www.iedereeneenboom.nl/grond en vul het contactformulier in.

Arendhorsterweg, Ommen

Nabij Varsen bij Ommen liggen rondom de Arendhorsterweg de percelen:

 • OMN01A4942 van 37.892 m2
 • OMN01A5121 van 36.034 m2
 • OMN01A5122 van 26.530 m2
 • OMN01A5301 van 29.585 m2
 • OMN01A5759 van 8.773 m2
 • DSN01Q1295 van 316 m2

Baardinksweg, Hengelo

Ten zuiden van Hengelo liggen bij de Baardinksweg 4 percelen:

 • HGL01K3240 van 4.725 m2
 • HGL01K3242 van 12.950 m2
 • HGL01K3243 van 7.120 m2
 • HGL01K3254 van 6.420 m2

Lonnekerschoolbeek, Hengelo

Bij de Twekkelerweg langs de Lonnekerschoolbeek liggen de percelen:

 • LNK00AL211 van 5.565 m2
 • LNK00AL277 van 7.735 m2

Zwartevennenweg, Enschede

Nabij Twekkelo liggen naast de Zwartevennenweg de twee percelen:

 • LNK00AL533 van 7.695 m2
 • LNK00AL536 van 2.250 m2

Sluitersveldweg, Boekelo

Nabij Beckum ligt langs de Sluitersveldweg en de Kieldijk perceel:

 • LNK00AK822 van 40.375 m2

Strootmanweg, Boekelo

Langs de Strootmanweg liggen drie percelen:

 • LNK00AK826 van 19.510 m2
 • LNK00AK842 van 20.140 m2
 • LNK00AK853 van 9.845 m2

Kwinkelerweg en Molenveld, Boekelo

Nabij Boekelo liggen naast de Kwinkelerweg en Molenveld 4 percelen. Het gaat om de percelen:

 • LNK00AK1005 van 2.795 m2
 • LNK00AK1033 van 1.505 m2
 • LNK00AK1034 van 860 m2
 • LNK00AK988 van 5.550 m2

Boekelerbeek, Boekelo

Naast de Beldershoekweg ligt langs de Boekelerbeek het perceel:

 • LNK00AK1046 van 35.305 m2

Rutbekerveldweg, Rutbeek

Ten zuidwesten van Enschede, bij de kruising Rutbekerveldweg met de Badweg ligt perceel:

 • LNK00AK263 van 18.288 m2

Weleweg, Rutbeek

Nabij de Weleweg liggen langs de Rutbeek liggen 3 percelen. Het gaat om de percelen:

 • LNK00AK219 van 5.945 m2
 • LNK00AK220 van 5.360 m2
 • LNK00AK273 van 20.525 m2

Slagersmatenweg, Enschede

Ten zuidwesten van Enschede, tussen de Slagersmatenweg, Veldhaarweg en Schaddendijk liggen 5 percelen. Het gaat om de percelen:

 • LNK00AB237 van 16.350 m2
 • LNK00AB238 van 2.380 m2
 • LNK00AB240 van 22.850 m2
 • LNK00AB243 van 10.310 m2
 • LNK00AB245 van 11.055 m2

Bomen planten, een provinciale bijdrage voor de aanplant en eisen voor de beplanting

Als er meerdere initiatieven interesse hebben in hetzelfde perceel bepalen we via het volgende afwegingskader wie voorrang heeft. Donateurs hebben altijd voorrang op kopers. Zijn er voor een perceel meerdere potentiële kopers, dan geldt deze volgorde van kopers die voorrang krijgen:

 1. Lokale kopers in samenwerking met lokaal initiatief*;
 2. Overige lokale kopers;
 3. Bovenlokale kopers.

* Een lokale koper of lokaal initiatief is een koper/initiatief die/dat is gevestigd of ontstaat binnen een straal van 3 km van het betreffende perceel. Bij het lokale initiatief zijn inwoners betrokken.

Meerdere geïnteresseerde kopers

Bij meerdere geïnteresseerde kopers in één van deze 3 categorieën heeft de koper met direct aangrenzend eigendom voorrang. Is er geen koper met aangrenzend eigendom bij de geïnteresseerden, dan vragen we alle geïnteresseerde kopers een bod te doen. Het hoogste bod wint.

Meerdere geïnteresseerde donateurs

Bij meerdere geïnteresseerde donateurs hebben initiatieven binnen een straal van 3 km van het betreffende perceel voorrang. Als er binnen die straal van 3 kilometer ook meerdere geïnteresseerde donateurs zijn, dan loten we een donateur.

Provinciale bijdrage, subsidie of donatie

Bij enkel aanplant van bomen is er een provinciale bijdrage van 25% beschikbaar. Bij aanplant én overname van de grond is er een subsidie voor 50% van de aanplantkosten beschikbaar. Meer informatie over de subsidie en het aanvragen hiervan vind je op onze website www.overijssel.nl/loket/subsidies.

Mogelijk zijn er ook aanvullende donaties beschikbaar, neem voor meer informatie contact met ons op via www.iedereeneenboom.nl/grond en vul het contactformulier in.