Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden

In 2021 is de eerste LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven in uitvoering genomen. Op dit moment is het niet mogelijk om aan te melden voor een opkoopregeling. Wanneer het Ministerie van LNV overgaat tot vaststelling van een regeling en wij besluiten tot uitvoering van deze regeling over te gaan, dan communiceren wij dat op onze website.

Eerste regeling gesloten

Aanmelden voor de eerste LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden was mogelijk van 19 januari 2021 tot en met 28 februari 2021. Op dit moment is het niet meer mogelijk om aan te melden voor deze eerste regeling.

Erfcoaches

Erfcoaches kunnen helpen bij vraagstukken rondom de toekomst van uw erf. Een erfcoach is onafhankelijk en kan u ondersteunen in het maken van keuzes. Op de website digitale ErfcoachVerwijst naar een andere website vindt u meer informatie en contactgegevens voor het maken van een afspraak.