Nieuwe Energie opwekken

Gepubliceerd op 4 oktober 2022

Het doel van Nieuwe Energie Overijssel is 20% hernieuwbaar opgewekte energie in 2023 (20,2 PJ (Petajoule = eenheid voor energie)). Dit doen we met wind-, zonne-, bio- en bodemenergie. Ook kijken we of energie uit stromend water en oppervlaktewater mogelijk is.

Bio-energie

Hernieuwbare energie in Overijssel komt vooral van bio-energie. Hiermee halen we de helft (10,5 petajoule) van onze doelstelling: 20% nieuwe energie in 2023. Bio-energie ontstaat door vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen. Denk aan mest, snoeihout, slib, gft, riet en eiwithoudend restwater.

Bio-energie krijgen we door het gebruik van stoom en warmte van de biomassa-installatie van Twence, houtverbrandingsinstallaties in huishoudens en bedrijven, en energiewinning uit mest.

Wil jij ook een bio-installatie? Doe een gratis scan

  • Biogas- en vergistingsscan: online scan voor agrarische ondernemers met interesse in een biovergistingsinstallatie.
  • Boerderijvergistingsscan: Online scan speciaal voor Overijsselse agrariërs met interesse in het onderzoeken van de haalbaarheid van een kleinschalige biogasinstallatie.

Bodemenergie (geothermie en WKO)

In 2023 willen we 2,4 PJ energie uit de bodem opwekken. Er zijn twee soorten bodemenergie: geothermie en warmte-koudeopslag (WKO).

De Koekoekspolder (gemeente Kampen) is een duurzaam tuinbouwgebied. Ze telen tomaat, komkommer, aardbeien, witlof. Dit is het eerste gebied in Overijssel waar geothermie is. Sinds 2012 staan er een productieput en een injectieput. Een pomp haalt water van 1.800 meter onder de grond. Het water is 70 graden warm. Vijf tuinbouwbedrijven gebruiken die warmte. Daarmee verwarmen ze 23,5 hectare aan kassen.

Windenergie

In 2023 willen we 1,4 PJ opwekken uit windenergie. Denk aan windmolens en windturbines. Nu staan er in Overijssel 17 windmolens. We zijn bezig met nieuwe windenergieprojecten.

Zonne-energie

In 2023 moet 1,9 PJ energie uit zon komen. Dit doen we met velden met zonnepanelen, en zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. We willen dat er op 160 hectare aan bedrijfsdaken zonnepanelen komen.

Zonnevelden in Overijssel zijn bijvoorbeeld Zonnepark de Groene Weuste (4,5 hectare) en Zonne-energiepark Heeten (3,5 hectare). Beide zijn een lokaal initiatief. Een ander voorbeeld is het zonnedak van Scania. Scania heeft het zonnedak sinds april 2018. Het was toen het grootste zonnedak van Nederland. Het zonnedak heeft 22.000 zonnepanelen en is ruim 5 hectare groot. Scania betaalde het deels met een lening uit ons Energiefonds Overijssel.

Energie uit water

De bijdrage van energie uit water is nog niet bekend. De kansen voor energie uit stromend water en oppervlaktewater zijn wij aan het onderzoeken. Dit doen we samen met andere provincies en waterschapen. De resultaten hiervan staan op de website Energie uit oppervlaktewater.


Al onze subsidies

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor nieuwe energie. Bekijk ons overzicht van subsidies in het Loket Overijssel.